Informatyczne aspekty obsługi JPK_VAT

Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o. organizuje 30 stycznia 2018r. o godz. 10.00 szkolenie praktyczne nt. „Informatyczne aspekty obsługi JPK_VAT”, które skierowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i osób planujących założyć swoją firmę, chcących poznać szczegółowe zasady funkcjonowania obsługi JPK_VAT lub uzupełnić wiedzę z tego zakresu.

Od  13 maja 2016 r.  zmiana ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw wprowadziła obowiązek obligatoryjnego przekazywania do organów podatkowych ewidencji VAT w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Oznacza to, że bez względu na stosowaną formę rozliczeń (kwartalnie lub miesięcznie) do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu oraz bez wezwania organu podatkowego, podatnik będzie zobowiązany do przesłania ewidencji VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Obowiązek ten dotyczy już  tzw. dużych przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Od 1 stycznia 2018 roku zobowiązani też mikro przedsiębiorcy.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przygotowanie podatników do wdrożenia zasad, odpowiadających wymogom tzw. Jednolitego Pliki Kontrolnego (JPK) oraz umożliwiających przekazywanie danych dotyczących ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, ksiąg rachunkowych oraz pozostałych struktur logicznych w formie elektronicznej. W ramach szkolenia dokonamy szczegółowej analizy opublikowanej przez Ministerstwo Finansów struktury logicznej postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych. Wykorzystując posiadaną wiedzę, dostępne informacje w tym doświadczenia innych państw oraz udostępnione przez Ministerstwo Finansów materiały, postaramy się udzielić odpowiedzi na wszystkie wątpliwości i pytania związane z JPK.

Do kogo kierujemy szkolenie:
Dyrektorzy finansowi, księgowi, kierownicy oraz pracownicy komórek organizacyjnych zajmujących się rozliczaniem zobowiązań podatkowych w podmiotach prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. A także doradcy podatkowi, prawnicy oraz eksperci prowadzący działalność w zakresie doradztwa podatkowego, finansowego oraz usługowego prowadzenia ksiąg podatkowych oraz przedsiębiorcy, nadzorujący dostosowanie systemów i wdrożenie nowych obowiązków. Szkolenie jest również kierowane do specjalistów branży IT, zajmujących się wdrożeniem JPK w systemach finansowo księgowych przedsiębiorców.

Program:
1.    Definicja i zakres stosowania jednolitego pliku kontrolnego
2.    Jaki wpływ będzie miało wprowadzenie JPK na sprawność i skuteczność prowadzonych kontroli podatkowych?
3.    Obligatoryjny obowiązek stosowania JPK
4.    Implementacja JPK w systemach finansowo księgowych przedsiębiorstw (cz. 1)
5.    Implementacja JPK w systemach finansowo księgowych przedsiębiorstw (cz. 2)
6.    Analiza struktur plików JPK – Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
7.    Zasady bezpiecznego przesyłania danych w plikach JPK
8.    Analiza zagadnień budzących wątpliwości interpretacyjne

Termin i miejsce:
Szkolenie odbędzie się 30 stycznia 2018r. o godz. 10.00 w  sali konferencyjnej Parku Przemysłowego Łomża ul. Sikorskiego 166.

Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 29.01.2018r. do godz. 15.00 na e-mail: recepcja@parklomza.pl lub telefonicznie (86) 219 93 23.