Konferencja POLSKA STREFA INWESTYCJI

Serdecznie zapraszamy na konferencję POLSKA STREFA INWESTYCJI organizowaną przez Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz Prezydenta Miasta Łomża. Partnerem konferencji jest firma Pwc.

Konferencja odbędzie się w dniu 21 lutego o godz. 11.00 w Parku Przemysłowym Łomża.

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji z dnia 28 sierpnia 2018 r. wprowadziły nowe, bardzo korzystne warunki inwestowania w Łomży.

Podczas konferencji przedstawione zostaną warunki inwestowania, które pozwolą na zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 15 lat oferowane w ramach Polskiej Strefy Inwestycji oraz warunki  zwolnienia z podatku od nieruchomości nawet do 6 lat oferowane przez miasto Łomża.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału. Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 18 lutego 2019 r. mailowo na adres cop@um.lomza.pl lub telefonicznie +48 86 2156852.

Agenda spotkania