Sprzedaż nieruchomości przy Meblowej – Łomża

Przypominamy, że ogłoszony został przetarg na sprzedaż nieruchomości należących do miasta położonych w Łomży przy ulicy Meblowej. Działki nr 30428/2, 30429/2, 30430/2 o łącznej powierzchni 1,7739 ha wycenione zostały na 1 777 625 zł netto. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, w sali nr 201A – II piętro, o godz. 10.00, w dniu 2 sierpnia 2019 roku. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 178 000 zł do dnia 30 lipca 2019 roku.
Szczegóły dotyczące przetargu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przypominamy również, że inwestor nabywający na własność grunty i planujący realizację inwestycji w Łomży może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego do 70% wartości inwestycji na okres 15 lat, jeżeli inwestycja zostanie objęta decyzją o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Więcej informacji na naszej stronie
Dodatkowo Miasto Łomża oferuje ulgi dla inwestorów w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości nawet do 6 lat z tytułu nowo wybudowanych budynków. Pełna treść Uchwały nr 332/XXXVIII/17Uchwała nr459/LI/18
Zapraszamy do kontaktu z Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży tel. 86 2156852, mail cop@um.lomza.pl.