Rozbudowa ulicy Modrzewiowej

W dniu 11.12.2017 r.  odbył się odbiór końcowy  inwestycji: ,,Rozbudowa  ulicy Modrzewiowej   w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej ’’

Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez:  Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego  sp. z o.o ul. Sikorskiego 156 w Łomży.

Zakres robót obejmował:

-Budowę jezdnię,

-budowę chodników ,

-budowę parkingów,

-budowę zjazdów na posesje,

-budowę ciągu pieszo – rowerowego,

-budowę pasów postojowych dla samochodów osobowych,

-wykonanie zieleni drogowej,

-wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulicy,

-budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami,

-budowę oświetlenia drogowego,.

-budowę kanału technologicznego

Roboty zostały wykonane w terminie od  08.08.2017r do 01.12.2017r . zgodnie z zapisem w Dzienniku Budowy- TOM I , II . Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia  11.12.2022 r. Koszt całkowity inwestycji wyniósł  1 378 259 ,61 zł brutto.