Budowa sięgacza ul. Ks. Anny

W dniu 07.12.2017 r.  odbył się odbiór końcowy  inwestycji: ,,Budowa sięgacza od ul. Szosa Zambrowska do ul. Ks. Anny w Łomży’’

Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez:  Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego  sp. z o.o ul. Sikorskiego 156 w Łomży.

Zakres robót obejmował:

-budowę jezdni ulicy z betonu asfaltowego w kat KR3cm,

-przebudowę skrzyżowania z ul. Ks. Anny,

-budowę zjazdów na posesje z kostki polbruk h-8cm,

-budowę chodników ,

-budowę parkingów,( 62 miejsca postojowe)

-wykonanie zieleni drogowej,

-wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulicy,

-wykonanie kablowej linii oświetleniowej ulicy,

-budowę dwóch niezależnych odcinków sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym.

 

Roboty zostały wykonane w terminie od  05.06.2017r do 30.11.2017r  zgodnie z zapisem w Dzienniku Budowy . Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia  07.12.2022 r. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 1175 162,54 .