Rozbudowa parkingu i chodników przy ul. Fabrycznej

W dniu 06.02.2018 r.  odbył się odbiór końcowy inwestycji: ,,Budowa i przebudowa parkingów i chodników w Łomży – chodnik przy ul.  Fabrycznej.’’, zgodnie z umową Nr WIN.271.1.2.2018 z dnia 01.02.2018 r. Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez: Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o.  18-400 Łomża, ul. Poznańska 152.

Zakres robót obejmował:

  • budowę parkingu z kostki polbruk h – 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej (19 miejsc postojowych)
  • budowę drogi manewrowej z kostki polbruk h- 8 cm  na podsypce cementowo – piaskowej
  • wykonanie chodnika z kostki polbruk h -6cm na podsypce cementowo – piaskowej
  • przyłącze kanalizacji deszczowej

Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia 06.02.2021 r. Koszt  wykonanych robót wyniósł   77 367 zł brutto.