Przebudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży

W dniu 26.02.2018 r.  odbył się odbiór końcowy inwestycji: „Przebudowa części budynku szkolnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży – II etap”.

Prace zostały wykonane na zlecenie Miasta Łomży na podstawie Umowy Nr WIN.272.2.42.2017 zawartej w dniu 26.10.2017 r. oraz Aneksu nr 1 z dn. 29.11.2017 r. i Aneksu nr 2 z dn. 10.01.2018 r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe Jarosław Chojnowski, adres: 18-400 Łomża, ul. Sikorskiego 126 a.

Zakres robót obejmował wykonanie następujących robót zgodnie z Projektem Budowlanym przebudowy budynku szkoły na cele Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży opracowanym przez  Project and Design Sp. z o.o tj.:

 1. Roboty budowlane: – roboty rozbiórkowe i towarzyszące – roboty remontowe wewnętrzne (ściany i ścianki działowe z wykończeniem, wymiana stolarki drzwiowej, posadzki i położenie wykładzin podłogowych, wyposażenie sanitariatów w osprzęt dla osób niepełnosprawnych);
 2. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych: – ułożenie nowych przewodów elektrycznych miedzianych. – montaż nowych opraw oświetleniowych – montaż nowego osprzętu instalacyjnego (łączniki, gniazda) – montaż instalacji oświetlenia awaryjnego.
 3. Roboty sanitarne: – wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody do umywalek, – natrysku w pomieszczeniach łazienek, – wykonanie instalacji wody do sedesów, – wykonanie instalacji kanalizacyjnej na bazie istniejących pionów kanalizacyjnych, – montaż baterii umywalkowych i natryskowej, – montaż wodomierzy na instalacji, – wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania z wymianą grzejników, – wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej.

W ramach wykonanych robót przygotowano do użytku pomieszczenia:

 1. Gabinet Dyrektora,
 2. Sekretariat,
 3. Pracownia językowa, muzyczna, komputerowa,
 4. Pomieszczenie klubowe,
 5. Hol,
 6. Pracownia plastyczna,
 7. Łazienka dla niepełnosprawnych,
 8. Łazienka męska,
 9. Łazienka damska,
 10. Pokój socjalny,

W pomieszczeniach w piwnicy:

1.Pomieszczenie do terapii zajęciowej,

2.Pomieszczenie do hydroterapii (z wanną z hydromasażem, kabiną prysznicową i przebieralnią),              3.Pomieszczenie do terapii zajęciowej,

4.Pracownia wikliny i ceramiki (wyposażona w piec do wypalania gliny i wannę do moczenia wikliny),            5.Łazienka dla osób niepełnosprawnych,                                                                                                                  6.Łazienka męska,                                                                                                                                                          7.Grota Solna,

8.Magazyn na warzywa,

9.Szatnia

Ponadto wyodrębniono klatkę schodową, która została oddzielona od szkoły ścianą biegnącą od parteru do I piętra.

Zgodnie z Aneksem nr 2 z dn. 10.01.2018 r. do umowy wykonano zmianę sposobu oddymiania klatki schodowej poprzez montaż drzwi napowietrzających i okna oddymiającego wraz z zasileniem i sterowaniem zestawu.

Roboty zostały wykonane w terminie do 31.01.2018 r.

Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia 26.02.2023 r. Cały projekt wykonywany był w dwóch etapach.

Wartość robót wyniosła:

I  etap 575 622,90 zł.

II etap 743 942,94 zł.

83 434,01 zł środki z budżetu Miasta

23 650,32 zł. środki z dotacji “Przebudowa części budynku szkolnego na potrzeby Domu Samopomocy w Łomży”

50 000 zł. PFRON

      

 

A poniżej jako ciekawostka prace plastyczne jednej z podopiecznych ośrodka: