Spotkanie Społecznego Forum Gospodarczego

W dniu 16.04.2018r. o godz. 16 w Domku Pastora w Łomży odbyło się  spotkanie Społecznego Forum Gospodarczego. Na spotkaniu dyskutowano na temat zmian w regulaminie Konkursu Gospodarczego Łomżyńskie Anioły Biznesu. Zaproponowano rozszerzenie konkursu o dodatkowe trzy kategorie: Kobieta Biznesu, Super Anioł, Firma Rodzinna. Padły też propozycje aby wykluczyć z regulaminu uznaniowe kryteria wyboru, a skupić się na sztywnych kryteriach tj. ilość osób zatrudnionych, średnia płaca, wynik finansowy firmy, klimat pracy, opinie pracowników. Na spotkaniu poruszono również temat jak miasto powinno przygotować się na budowę Via Baltica. Rozpoczynając ten blok tematyczny Zastępca Prezydenta Andrzej Garlicki zwrócił uwagę na zauważalny wzrost zainteresowania miastem jako miejscem lokowania dużych inwestycji (20-50 ha). Miasto przygotowuje się do tego poprzez objęcie planem zagospodarowania przestrzennego terenów po zachodniej stronie ul. Meblowej (razem 120 ha). Uczestnicy zgłosili, że miasto powinno być przede wszystkim dobrze skomunikowane , trzeba zadbać o dobry dostęp do miasta i drogi wewnętrzne. Potrzebna jest duża ilość parkingów i informacja o nich.