Przetarg na działkę w Podstrefie Łomża SSSE

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna ogłasza II pisemny  przetarg nieograniczony  łączny  na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE.  Przetarg obejmuje działkę nr 31323 o powierzchni 2,4776 ha, położoną przy ul. Ciepłej. Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi 2 050 000 zł netto. Powyższe tereny są przeznaczone na prowadzenie działalności produkcyjnej i usługowej.

Warunkiem udziału w II  przetargu pisemnym nieograniczonym jest:

  • wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego dotyczącej nieruchomości, do nabycia w Biurze SSSE S.A. w Ełku, ul. A. Mickiewicza 15, w cenie 10 000,00 zł + 23 % VAT w terminie do dnia 18.07.2018 r.
  • wpłacenie wadium do dnia 27.07.2018 r.
  • oraz złożenie kompletnej pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 27.07.2018 r. do godziny 15:00 w Biurze Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Ełku przy ul. A. Mickiewicza 15 w Ełku.
  • komisyjne otwarcie ofert i część jawna przetargu odbędzie się 01.08.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Łomży.

Szczegóły w zamieszczonym ogłoszeniu

Ogłoszenie