Design to dobre dla MSP – spotkanie dla producentów mebli

Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur, Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny serdecznie zapraszają producentów mebli na spotkanie dotyczące możliwości udziału w projekcie „Design to dobre dla MSP”, które odbędzie się w Białymstoku 29 czerwca 2018 r. w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym w sali Transferowania w godzinach 14:00 -16:00.
Projekt „Design to dobre dla MSP”

Ogólnopolski projekt ”Design to dobre dla MSP” – czyli podnoszenie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży meblarskiej poprzez animowanie współpracy z projektantami, usługi doradcze, zaprojektowanie oraz aktywną promocję rozwiązań wzorniczych„. Jego celem jest rozwój polskich firm meblarskich, a tym samym zwiększenie ich konkurencyjności na rynkach międzynarodowych poprzez dobre wzornictwo.

Przedsięwzięcie skierowane jest do sektora mikro, małych i średnich producentów mebli, którzy jeszcze nie współpracowali z profesjonalnymi projektantami. W projekcie może wziąć udział maksymalnie 10 firm z branży meblarskiej.

Podczas spotkania wypowiedzą się projektanci, eksperci od zarządzania designem w firmie, projektowania marki na temat budowania przewagi konkurencyjnej poprzez wzornictwo.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur jest jedną z 4 organizacji w kraju, której w wyniku konkursu powierzono realizację „Grantu na design”.
Zgłoszenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich producentów mebli, którzy widzą w designie innowacyjny potencjał do dalszego rozwoju do zgłaszania udziału w spotkaniu za pomocą formularza , który po wypełnieniu należy przesłać na adres e-mail  szmit@pfrr.pl  do 18 czerwca 2018 r.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem  http://wpwim.pl/design-to-dobre-dla-msp_36.html
Kontakt:
Wojciech Szmit
e-mail: szmit@pfrr.pl

tel: 86 215 16 90