W dniu 26.06.2018 r. odbył się odbiór końcowy  inwestycji: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2598 al. marsz. J. Piłsudskiego w Łomży wraz z rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej’’. 

Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta  Łomży przez:  BIK – Projekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża. 

Zakres robót obejmował:

 • budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Piłsudskiego – Kazańska
 • zmianę geometrii na skrzyżowaniu ulic: Piłsudskiego – Kazańska
 • budowę chodników stanowiących dojście do przejść dla pieszych,
 • budowę jezdni do zawracania,
 • przebudowę gazociągu,
 • przebudowę sieci elektroenergetycznej,
 • rozbiórce części urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • rozbiórce istniejących chodników

  Roboty zostały wykonane w terminie od  15.03.2018 r. do 26.06.2018 r.  Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

  Wartość robót wyniosła  757 853,79 zł brutto.