Przebudowa ul. Stacha Konwy

W dniu 28.06.2018 r.  odbył się odbiór końcowy   inwestycji: ,,Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 101128 B – ul. Stacha Konwy w Łomży wraz z niezbędną infrastrukturą infrastrukturą techniczną na odcinku od km 0+000 do km 0+415,50. Prace wykonane zostały  na zlecenie Miasta Łomża przez firmę:  BIK – PROJEKT Sp. z o. o. w Łomży ul. Poligonowa 32.

Zakres robót obejmował:

 • przebudowę z rozbudową ulicy Stacha Konwy od km 0+000,00 do km 0+415,50m ,
 • przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • przebudowę chodników,
 • budowę ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego,
 • budowę i przebudowę parkingów z kostki polbruk h – 8cm,
 • budowę wyniesionego przejścia dla pieszych,
 • przebudowę oświetlenia ulicy,
 • przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę sieci cieplnej,
 • przebudowę doziemnej sieci energetycznej,
 • budowę kanału technologicznego,
 • wycinkę drzew i krzewów.

Roboty zostały wykonane zgodnie z umową NR WIN.272.2.48.2017 z dnia 11.12.2017 r.

Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia 28.06.2023 r. Koszt całkowity inwestycji  wyniósł  1 758 123,75 zł brutto.