Spotkanie z PAIiH

W trzeciej dekadzie sierpnia 2018 r. planowane jest w Parku Przemysłowym Łomża spotkanie przedstawiciela Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu z przedsiębiorcami

Podstawowym celem spotkania będzie zapoznanie przedsiębiorców z działaniami prowadzonymi przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH), ze szczególnym uwzględnieniem zaprezentowania możliwości w zakresie aktywizacji eksportowej.

Misją Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Agencja wspiera w pokonywaniu procedur administracyjnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, wiarygodnych partnerów oraz dostawców.

Doświadczenie wskazuje, że przedsiębiorcy często obawiają się ekspandować na rynki zagraniczne, szczególnie pozaeuropejskie, ze względu na ryzyko i koszty obsługi takich inwestycji. Zadaniem Agencji jest, szczególnie w fazie inicjacyjnej, zminimalizowanie ryzyka poprzez dostarczenie esencjonalnych informacji na temat rynków i zapewnienie opieki ekspertów. Oznacza to podejmowanie wielu czynności mających na celu pomoc w weryfikacji partnerów, znalezieniu lokalizacji, organizacji promocji oraz innych działań ułatwiających eksplorowanie nowego rynku. Agencja realizuje również wiele programów ukierunkowanych na poszczególne obszary świata (m.in. GO Africa, GO India, GO ASEAN, GO China, Mosty Technologiczne). Te i inne działania chcemy zaprezentować przedsiębiorcom w czasie planowanego spotkania.

Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem prosimy o zgłaszanie się recepcja@parklomza.pl

lub tel: 862199323.