Obowiązki pracodawcy wobec ZUS

Informujemy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Łomży we współpracy z Parkiem Przemysłowym Łomża Sp. z o.o. organizuje w dniu 12 grudnia 2018r. o godz. 10.00 bezpłatne spotkanie informacyjne nt. „Obowiązków pracodawcy wobec ZUS”. Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, osób planujących założyć swoją firmę, księgowych oraz biur rachunkowych.

Od stycznia 2019 zaczną obowiązywać zmiany dotyczące składek ZUS. Nowe przepisy wprowadzają m.in. ulgę w opłacaniu składek dla najmniejszych przedsiębiorców, którzy osiągają niewielkie przychody. Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

  1. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
  2. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu.
  3. „Ulga na start”
  4. Preferencyjne składki
  5. Działalność nieewidencjonowana
  6. „Mała działalność gospodarcza”
  7. Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny
  8. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – „e-składka”.
  9. Zasady sporządzania i korygowania dokumentów – najczęściej popełniane błędy.
  10. Usługi elektroniczne dostępne dla płatników.

Szkolenie odbędzie się 12 grudnia 2018 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Parku Przemysłowego Łomża  Sp. z o.o. ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166.

Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 10.12.2018r. do godz. 15.00 na e-mail: recepcja@parklomza.pl lub telefonicznie (86) 219 93 23.