Noworoczne śniadanie biznesowe

Pierwsze w nowej kadencji samorządu śniadanie biznesowe odbyło się w czwartkowe (10.01) przedpołudnie w Parku Przemysłowym Łomża. Obok licznego grona łomżyńskich przedsiębiorców uczestniczyli w nim również m.in. Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski, poseł Bernadeta Krynicka oraz zastępca prezydenta Łomży Andrzej Garlicki.

Witając w imieniu prezydenta Mariusza Chrzanowskiego przybyłych gości, jego zastępca Andrzej Garlicki życzył w nowym roku sukcesów w biznesie, nadążania za zmianami w prawie, które staje się coraz bardziej przyjazne przedsiębiorcom, wiele siły w pokonywaniu codziennych przeciwności oraz pomnażania dochodów. – Mówię to bardzo interesowanie, bo z Państwa dochodów biorą się podatki, z których my możemy realizować przedsięwzięcia w wymiarze miasta – nie ukrywał Andrzej Garlicki.

Noworoczne życzenia przedsiębiorcom przekazała także poseł Bernadeta Krynicka, zachęcając ich do bezpośredniego kontaktu. – Myślę, że jako praktycy macie swoje spostrzeżenia, pomysły w zakresie przepisów was dotyczących, więc wasze uwagi będą nam przydatne do takich zmian w prawie, by było ono jak najbardziej wam przyjazne. Jednocześnie deklaruję współpracę z władzami miasta w zapraszaniu na spotkania do Łomży przedstawicieli rządu, których obecnością będziecie zainteresowani – powiedziała poseł Bernadeta Krynicka.

Obecny na spotkaniu biskup Janusz Stepnowski zauważył, że rok 2018 był dobrym okresem dla biznesu. – Tym wskaźnikiem jest to, że brakuje ludzi do pracy i trzeba było ich ściągać z zagranicy – powiedział biskup Janusz Stepnowski. Podkreślił, że na działalności właścicieli firm spoczywa duża odpowiedzialność za pracowników, którzy z rozwojem przedsiębiorstw wiążą przyszłość swoją i swoich rodzin.

W dalszej części śniadania biznesowego z-ca prezydenta Andrzej Garlicki przedstawił plany na najbliższy rok. Kolejne śniadanie biznesowe, które odbędzie się 7 lutego, będzie dotyczyło edukacji na rzecz przedsiębiorczości w ramach Akademii Biznesu. Miesiąc później planowany jest „Biznes na obcasach”, który poświęcony zostanie kobietom prowadzącym działalność gospodarczą, będącym w zarządach firm lub tworzących z mężem sukces firmy. W planach na ten rok jest również spotkanie  z przedsiębiorcami zainteresowanymi inwestowaniem w Łomży w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (II połowa lutego), organizacja II edycji konkursu gospodarczego Łomżyńskie Anioły Biznesu oraz dwudniowej konferencji „Invest in Łomża” z udziałem radców handlowych z różnych krajów świata. Poinformował także o rozpoczęciu prac przygotowujących ponad 100 ha terenów inwestycyjnych na zachód od ul. Meblowej. – Planujemy objęcie ich Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego z przeznaczeniem na produkcję i usługi. Aktualnie procedowana jest zmiana studium – powiedział Andrzej Garlicki dodając, że podjęcie uchwały w sprawie studium planowane jest na przełomie III i IV kwartału br., zaś realny termin uchwalenia planu zagospodarowania dla tego obszaru to 2021 rok. Zachęcał również do udziału w radzie gospodarczej przy Prezydencie Miasta, która ma być nie tylko organem doradczym i opiniotwórczym, ale jej celem będzie przede wszystkim integracja środowiska przedsiębiorców i instytucji okołobiznesowych. Zgłoszenia kandydatów do Rady przyjmowane są do 15 stycznia 2019 r. mailowo na adres com@um.lomza.pl lub telefonicznie 86. 2155852.

W trakcie noworocznego śniadania biznesowego nowe obowiązki pracodawców wobec Urzędu Skarbowego po krótce przedstawił Tadeusz Zysik, naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży. Spotkanie uświetnił występ Laury Kobryńskiej przygotowany przez Fundację Ja i Ty, zaś catering na śniadanie biznesowe zapewnił Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży.

My Łomża

newsletterI