Remont DK 61 w ciągu ul. W. Polskiego i Zjazd w Łomży

Inwestycja dofinansowana przez: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa kwotą 2 038 500,00 zł  natomiast kwota całkowita zadania wyniosła: 3 762 878,68 zł. Zadanie inwestycyjne realizowane było w czterech etapach:

 1. Część drogowa: kwota 1 659 669,70 zł brutto

Wykonawca Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych sp. z o.o., 18-400 Łomża, ul. Poznańska 152

Część drogowa obejmuje ( wszystkie prace dotyczą drogi krajowej nr 61 – ul. Zjazd):

 • rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej – 155,5 m2,
 • rozbiórka nawierzcjni z kostki betonowej gr. 6 cm – 405 m2,
 • rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm – 71 m2,
 • rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm – trylinka – 184 m2,
 • rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych gr. 12 cm – 245 m2,
 • rozbiórka nawierzchni z mas bitum-miner. Grubość 4 cm – chodniki – 2511 m2,
 • rozbiórka krawężników betonowych i kamiennych oraz obrzeży trawnikowych – 1300 m
 • rozbiórka obrzeży trawnikowych – 6×20 – 840 m,
 • rozbiórka barier stalowych pojedynczych – 745 m,
 • rozbiórka poręczy ochronnych – 193 m,
 • budowa nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych ( warstwa ścieralna – gr. 4 cm) – 130m2
 • ręczne malowanie oznakowania poziomego techniką grubowarstwową – 12 m2,
 • budowa poręczy ochronnych – stylizowane – 194 m,
 • budowa poręczy ochronnych U-12a typ olsztyński – 373 m,
 • budowa barier ochronnych stalowe o parametrach N2W2 – 162m,
 • budowa krawężników betonowych i kamiennych – 1540 m,
 • budowa obrzeż betonowych 30×8 cm – 636 m,
 • budowa nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm – 3768 m2,
 • budowa nawierzchni z polbruku – 470 m2,
 • budowa chodników z płyt betonowych i kamiennych – 66 m2,
 • humusowanie i obsianie skarp – 2403 m2,
 • budowa ścieku podchodnikowego – 91m,
 • budowa ścieku skarpowego – 191 m,
 • regulacja pionowa studzienek kanałowych – 10 szt.,
 • regulacja pionowa studzienek telefonicznych – 5 szt,
 • regulacja pionowa studzienek do zaworów wodociągowych i gazowych – 14 szt.,
 • przebudowa istniejącego hydrantu – 1 szt.

2.  Część elektryczna: kwota 1 435 262,40 zł brutto

Wykonawca Przedsiębiorstwo Instalacji elektrycznych sp. j. Sienicki Jankowski, 18-400 Łomża, ul. Żabia 6.

Oświetlenie ul. Zjazd  – 140 442,13 zł brutto

Zakres prac:

 • ułożenie rur osłonowych z PCW – rura SRS 110 – 6 m,
 • układanie kabli YAKXS 4×35 mm – 426 m
 • montaż i stawianie słupów oświetleniowych – słup stalowy 10 m – 10 szt.,
 • montaż opraw oświetleniowych – oprawa typu LED – słup nowowybudowany – 10 szt.,
 • montaż opraw oświetleniowych – oprawa typu LED – słup istniejący – 12 szt.,
 • montaż uziemień w rowach kablowych – 432 m,
 • demontaż słupa wraz z oprawami – 9 szt.,
 • demontaż przewodów nieizolowanych nn – 432 m.

 

Sygnalizacja ul. Wojska Polskiego – Sikorskiego wraz z org. ruchu – 758 877,60 zł brutto

Zakres prac:

 • demontaż szafy sterowniczej – 1 szt.,
 • demontaż latarni LSP fi 200 – 16 szt.,
 • demontaż latarni LSK fi 300 – 8 szt.,
 • demontaż latarni LSK na bramownicy – 4 szt.,
 • demontaż mocowania na wysięgniku – 4 kpl.,
 • demontaż konsol – 20 kpl.,
 • demontaż masztu MSw – 8 szt.,
 • demontaż konstrukcji bramowej – 4 szt.,
 • demontaż kabli wielożyłowych – 833 m.,
 • ułożenie rur giętkich DVR 110 – 309 m,
 • budowa sturni kablowych SK-2 – 15 szt.,
 • układanie kabli – YKSY 48×1,5 – 346 m,
 • układanie kabli – YKSY 37×1,5 – 271 m,
 • układanie kabli – YKSY 19×1,5 – 14 m,
 • układanie kabli – XZTKMXpw 6x2x0,8 – 395 m,
 • montaż uziomów poziomych – przewód YKY 16 – 139 m,
 • montaż uziomów poziomych – bednarka FeZn 25×4 – 191 m,
 • montaż masztów niskich – maszt MS – 19 szt.,
 • montaż konstrukcji bramowej z fundamentem – 4 szt.,
 • montaż masztów MSŁ z wysięgnikiem 9 m i fundamentem F16 – 1 szt.,
 • montaż latarni3x300 kierunkowa na wysięgniku – 12 szt.,
 • montaż latarni 3×300 kierunkowa na słupku – 8 szt.,
 • montaż latarni 2×200 – 10 szt.,
 • montaż latarni 1×200 – 4 szt.,
 • montaż przycisków sensorowych – 10 szt.,
 • montaż głośników zewnętrznych – 10 szt.,
 • montaż wysięgników do kamer – 8 szt.,
 • montaż sterownika sygnalizacji świetlnej – 1 szt.,

 

Organizacja ruchu ul. Wojska Polskiego – Sikorskiego wraz z org. ruchu – 127 041,63 zł brutto

Zakres prac:

 • demontaż słupków do znaków – 11 szt.,
 • przestawienie słupków do znaków – 2 szt.,
 • pionowe znaki drogowe – sztyce na sygnalizatorach – 11 szt.,
 • przeniesienie tablic znaków – 25 szt.,
 • montaż tablic F-11 – na wysięgnikach sygnalizacyjnych – 12 szt.,
 • montaż pionowych znaków – 6 szt.,
 • montaż drogowych E-2b na bramownicy – 2 kpl.,
 • frezowanie zbędnego oznakowania poziomego – 221,5 m2,
 • oznakowanie poziome strukturalne – 305,2 m2,
 • oznakowanie poziome gładkie P-8a itp., – 90,2 m2.

Sygnalizacja ul. Wojska Polskiego – Polowa wraz z org. ruchu – 388 432,70 zł brutto

Zakres prac:

 • demontaż szafy sterowniczej – 1 szt.,
 • demontaż latarni LSP fi 200 – 6 szt.,
 • demontaż latarni LSK fi 300 – 3 szt.,
 • demontaż latarni LSK na bramownicy – 3 szt.,
 • demontaż mocowania na wysięgniku – 3 kpl.,
 • demontaż konsol – 9 kpl.,
 • demontaż masztu MSw – 6 szt.,
 • demontaż konstrukcji bramowej – 1 szt.,
 • demontaż kabli wielożyłowych – 222 m.,
 • ułożenie rur giętkich DVR 110 – 204 m,
 • budowa sturni kablowych SK-2 – 6 szt.,
 • układanie kabli – YKSY 37×1,5 – 198 m,
 • układanie kabli – XZTKMXpw 6x2x0,8 – 127 m,
 • montaż uziomów poziomych – przewód YKY 16 – 60 m,
 • montaż uziomów poziomych – bednarka FeZn 25×4 – 114 m,
 • montaż masztów niskich – maszt MS – 5 szt.,
 • montaż masztów MSŁ z wysięgnikiem 9 m i fundamentem F16 – 1 szt.,
 • montaż masztów MSŁ z wysięgnikiem 5 m i fundamentem F12 – 2 szt.,
 • montaż latarni3x300 kierunkowa na wysięgniku – 3 szt.,
 • montaż latarni 3×300 kierunkowa na słupku – 3 szt.,
 • montaż latarni 2×200 – 6 szt.,
 • montaż latarni 1×200 – 2 szt.,
 • montaż przycisków sensorowych – 4 szt.,
 • montaż głośników zewnętrznych – 4 szt.,
 • montaż wysięgników do kamer – 6 szt.,
 • montaż sterownika sygnalizacji świetlnej – 1 szt.,

 

Organizacja ruchu ul. Wojska Polskiego – Polowa wraz z org. ruchu – 20 468,34 zł brutto

Zakres prac:

 • demontaż słupków do znaków – 4 szt.,
 • pionowe znaki drogowe – sztyce na sygnalizatorach – 4 szt.,
 • frezowanie zbędnego oznakowania poziomego – 42,4 m2,
 • oznakowanie poziome strukturalne – 53,3 m2,
 • oznakowanie poziome gładkie P-8a itp., – 11,4 m2.

3. Frezowanie starej i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej w ramach remontu drogi krajowej nr 61 w Łomży. – 667 946,58 zł brutto.  

Wykonawca BIK-Projekt sp. z o.o. 18-400 Łomża, ul. Poligonowa 32

Zakres prac:

 • frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 4-6 cm – 3 000 m2,
 • oczyszczanie nawierzchni po frezowaniu – 3 000 m2,
 • skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową – 3 000 m2,
 • wykonanie wartstwy wyrównawczo – wiązącej gr. 5 cm – 3 000 m2,
 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego – gr. 4 cm – 3 000 m2,
 • odtworzenie oznakowania poziomego 220 m2.

 

4.  Układanie krawężników kwota 45 000,00 zł brutto

Wykonawca Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża.

Zakres prac:

 • rozbiórka krawężników betonowych – 600 mb ,
 • budowa krawężnika betonowego typu ciężkiego 20×30 cm – 600 mb.