Perspektywy dla biznesu na śniadaniu biznesowym

W Parku Przemysłowym Łomża odbyło się kolejne „Śniadanie biznesowe”, mające na celu integrację środowiska przedsiębiorców oraz wzajemną wymianę doświadczeń. Każde spotkanie to inny temat prezentowany przez zaproszonego eksperta. Tym razem gościem specjalnym spotkania był Tomasz Chróstny, dyrektor Departamentu Analiz Gospodarczych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, który przedstawił analizę aktualnej sytuacji gospodarczej Polski, trendy makroekonomiczne oraz zmieniające się otoczenie biznesowe przedsiębiorstw.

Na wstępie przybyłych na spotkanie powitał zastępca prezydenta Łomży Andrzej Garlicki. Poinformował, że 21 lutego 2019 r. w Parku Przemysłowym Łomża odbędzie się  konferencja „Polska Strefa Inwestycji”, podczas której omówione zostaną nowe warunki inwestowania w Łomży. Spotkanie poprowadzą m.in. Wojciech Kierwajtys, wiceprezes zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz Jacek Zimoch, senior manager PwC.

Zastępca prezydenta zachęcał również przedsiębiorców do udziału w systemie Łomżyńskiej Komunikacji Rowerowej ŁOKER w 2019 roku. – Miejskie systemy wypożyczalni rowerów stają się coraz bardziej popularne. Wpisują się w projekt Smart City oraz stanowią wyjście naprzeciw potrzebom ochrony środowiska i zmniejszaniu smogu. W naszym mieście, podczas trwającego pół roku pilotażu, zarejestrowało się 2322 użytkowników, którzy wypożyczyli rowery ponad 23 tysiące razy i korzystali z nich przez 11,5 tys. godzin. Ponadto realizacja projektu odbywa się poprzez nowatorską w skali kraju współpracę samorządu z przedsiębiorcami na rzecz mieszkańców  – powiedział zastępca prezydenta Andrzej Garlicki. Zapowiedział również, że w tym roku planowane jest rozszerzenie funkcjonowania ŁOKER-a nie tylko o kolejne stacje, ale również poza granice miasta Łomża.

Andrzej Garlicki poinformował również, że dobiegają końca prace nad ukonstytuowaniem się Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Łomża. – Do pracy zgłosiło się 18 przedsiębiorców, których wspierać będzie 8-osobowa Rada Ekspertów – zapowiedział. Celem powołania Rady Gospodarczej będzie zintegrowanie środowiska przedsiębiorców i instytucji około biznesowych poprzez zapewnienie płaszczyzny dla współdziałania i wymiany doświadczeń. Rada będzie również organem doradczym i opiniodawczym Prezydenta Łomży.

Zaproszony Dyrektor Departamentu Analiz Gospodarczych przedstawił najświeższe analizy  dotyczące sytuacji gospodarczej Polski w ciągu ostatnich 2 lat, sytuację bieżącą oraz prognozy na najbliższe lata. Zaprezentował zmiany w prawie, które już są wdrażane, tak jak Polska Strefa Inwestycji, ustawa o zarządzie sukcesyjnym czy zmiany które weszły w nowym roku, jak pakiet MŚP (w tym  jednorazowe odliczenie straty do 5 mln zł, koszty zatrudnienia współmałżonka jako koszty podatkowe), mały ZUS, E-akta itp. Wiele poruszonych wcześniej kwestii bardziej szczegółowo zostało omówionych podczas sesji pytań przedsiębiorców.

Kolejne śniadanie biznesowe pn. „Biznes na obcasach” odbędzie się 7 marca 2019 r. i zostanie dedykowane kobietom. Zapraszamy na to spotkanie wszystkie panie prowadzące własną działalność gospodarczą, będące w zarządach firm lub tworzące razem z mężem sukces firmy. Natomiast 4 kwietnia planowane jest śniadanie biznesowe poświęcone „Arbitrażowi i mediacjom w biznesie”, na którym swoją obecność zapowiedzieli przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku.

newsletter