”Przepisy celne w międzynarodowym i wewnątrzunijnym obrocie towarowym”

Informujemy, że Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego organizuje  spotkanie: ”Przepisy celne w międzynarodowym i wewnątrzunijnym obrocie towarowym – prawo, procedury, zgłoszenia, usprawnienia”, które odbędzie się 21 marca 2019 r. (czwartek), o godzinie 10:00, w Łomży, Restauracja Labirynt, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 345.

Więcej informacji na stronie  pfrr