Modernizacja pionu żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 1

W dniu 17.10.2018 r. odbył się  odbiór końcowy zadania pn.:„Modernizacja pionu żywieniowego wraz z zakupem wyposażenia oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomży” w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa pionu kuchennego SP 1 oraz zakup wyposażenia pionu kuchennego SP 1”.

Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez Zakład Budowlany S.C. Sawicki Lech, Piechowicz Wojciech, 18-400 Łomża, ul. Chabrowa 16.

Zakres robót obejmował modernizację pionu żywieniowego (wraz z dostawą i montażem wyposażenia do kuchni i innych pomieszczeń w pionie żywieniowym), wymianę instalacji wewnętrznych: wod-kan., c.o., elektrycznych, wykonanie instalacji zewnętrznych (remont separatora tłuszczów), skucie posadzek, demontaż starej windy towarowej, starej instalacji sanitarnej, c. o. wentylacji, kanalizacji. Zastosowano folię w płynie w pomieszczeniach mokrych, ułożono glazurę, terakotę.

Roboty zostały wykonane zgodnie z umową NR WIN.272.2.28.2018 z dnia 31.07.2018 r. która przewidywała termin zakończenia zadania nie później niż do 14.09.2018 r. Aneks nr 1 z dn. 14.09.2018 r. do dn. 28.09.2018 r.., Aneks nr 2 z dn .28.09.2018 r., który przewidywał ostateczny termin wykonania umowy do dn. 17.10.2018 r. Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia  18.10.2023 r.

Koszt całkowity inwestycji  wyniósł 1 205 400,00 zł brutto.