Rada gospodarcza w Łomży, Łomża otwarta na biznes

Pierwsze spotkanie Rady Gospodarczej nowej kadencji

W dniu 27 marca 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Łomża. Jej zadaniem jest doradzanie prezydentowi w sprawach przedsiębiorczości, ale również integracja środowiska przedsiębiorców i instytucji okołobiznesowych.
Do najważniejszych zadań Rady należy inicjowanie i wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego miasta oraz działań promocyjnych miasta, reprezentowanie środowiska łomżyńskich przedsiębiorców i podejmowanie działań mających na celu jego integrację, udział w opracowaniu strategii działań mających na celu dopasowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy udział w opracowaniu strategii działań mających na celu dopasowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy.
W jej pierwszym posiedzeniu udział wzięło osiemnastu przedsiębiorców oraz ośmiu członków działającej przy niej Rady Ekspertów.
Podczas spotkania obecny był również Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Łomży.
Prezydent Miasta przypomniał, że dzięki współpracy ze Społecznym Forum Gospodarczym udało się wypracować wiele ciekawych inicjatyw takich jak śniadania biznesowe, które są ważnym forum wymiany informacji pomiędzy biznesem a administracją oraz miejscem nawiązywania kontaktów i relacji biznesowych, konkurs gospodarczy Łomżyńskie Anioły Biznesu promujący lokalnych przedsiębiorców, który zyskał uznanie m.in. BIPH, która zgłosiła inicjatywę do Podlaskiej Marki Roku 2019. Podczas spotkań konsultowano program rozwoju przedsiębiorczości oraz propozycje działań przygotowujących Łomżę na powstanie Via Baltica. Podsumowując wyraził nadzieję, że wspólna praca przyczyni się do integracji środowiska przedsiębiorców oraz pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy miasta.
Zastępca Prezydenta podkreślił, że władzom miasta zależało na utworzeniu Rady Gospodarczej, która byłaby reprezentantem środowiska przedsiębiorców. Jej zarząd będzie głosem przedsiębiorców przy tworzeniu i wypracowywaniu przez miasto różnych projektów i wspólnie z władzami miasta będzie uczestniczył
w spotkaniach z inwestorami. Dodał, że oczekuje konstruktywnej krytyki, która przyczyni się do lepszego zarządzania miastem.
Wybory Zarządu Rady poprowadził obecny na spotkaniu przedsiębiorca – senior Pan Bernard Szymański.
W wyniku jawnego głosowania Przewodniczącym Rady został Stanisław Kaczyński (Ośrodek Rozwoju Przedsiębiorczości w Łomży) oraz wyłoniono 3 wiceprzewodniczących – Wojciecha Babińskiego (AQUATECH S.A.), Tomasza Rogalę (PEPEES S.A.), Roberta Bagińskiego (RBB ELECTRIC). Przewodniczący Rady podziękował za zaufanie i zapewnił, że dołoży wszelkich starań żeby wspólna praca Rady przyniosła oczekiwane efekty.
Obecni podczas spotkania przedsiębiorcy deklarowali wsparcie i zaangażowanie w prace Rady, wykorzystując swoje doświadczenie oraz posiadane kontakty.
Przewodniczący Rady podsumowując spotkanie poprosił, żeby wszyscy członkowie przesłali propozycje tematów do dnia 12 kwietnia, jakimi Rada powinna się zająć na kolejnych spotkaniach. Zapowiedział, że kolejne spotkanie Rady odbędzie się w maju 2019 r.
Obsługę techniczną Rady zapewnia Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży, w związku z tym propozycje należy przesyłać na adres  mailowy cop@um.lomza.pl

.