Przebudowa ul. Żwirowej i budowa chodnika – dojście do SP 5

W dniu 11.03.2019 r.  odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego: Przebudowa ul. Żwirowej i budowa chodnika – dojście do SP 5.  Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez: Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. ul. Poznańska 152; 18-400 Łomża.

Zakres robót obejmował m.in.:

-Wykonanie koryta pod chodnik

-Ustawienie obrzeży betonowych na ławie cementowo-piaskowej: 6/20 – 220 m

-Ustawienie krawężnika betonowego na ławie z oporem 15×30 – 32 m

-Wykonanie chodnika około 230 m2:

-Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm

-Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

-Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

-Odtworzenie trawnika

-Organizacja ruchu na czas budowy

-Inwentaryzacja powykonawcza

-Wykonanie koryta pod nawierzchnię drogi z kostki betonowej – 31,00 x 3,50 x 0,45 m

-Wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego gr. 10 cm – podbudowa dolna

-Wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego łamanego gr. 20 cm – podbudowa górna

-Ustawienie krawężnika 15×30 cm na ławie betonowej C12/15 – dł. 31,00 m

-Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

-Ułożenie płyt ażurowych szerokości 0,8 m przy krawężniku na całej długości drogi

Roboty zostały wykonane w terminie do 08.03.2019 r. Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia  11.03.2024 r. Koszt  wykonanych robót wyniósł   51 949,05 zł brutto.