“Konkurencyjność województwa podlaskiego a specjalizacja i zasoby ludzkie regionu”

Informujemy, że w dniu 11 kwietnia w godzinach 10.00- 13.00 w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży przy ul. Akademickiej 14 odbędą się warsztaty, których tematem przewodnim będzie  “Konkurencyjność województwa podlaskiego a specjalizacja i zasoby ludzkie regionu” .

Warsztaty zorganizowano ze względu na trwające w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. Strategia  ta jest podstawowym dokumentem strategicznym polityki regionalnej województwa podlaskiego w perspektywie do 2030 roku. Warsztaty poprowadzą eksperci uczestniczący w przygotowaniu Strategii.

Tematem przewodnim warsztatów będzie ” Konkurencyjność województwa podlaskiego a specjalizacja i zasoby ludzkie regionu”, a ich celem wypracowanie kluczowych rozwiązań potrzebnych do wzmocnienia potencjałów danego subregionu, jak też eliminacji głównych barier rozwoju. Będą one stanowiły podstawę do formułowania zapisów w aktualizowanej Strategii, dlatego też serdecznie zapraszamy na spotkanie przedstawicieli przedsiębiorstw, uczelni, środowisk okołobiznesowych z subregionu łomżyńskiego.

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie obecności do 10 kwietnia 2019 roku na adres mailowy:  strategia2020@wrotapodlasia.pl.