Badania na rynek

Od 25 marca do 8 maja 2019 r. można składać wnioski w konkursie „Badania na rynek”, skierowanym do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców realizujących projekty inwestycyjne w miastach średnich lub na terenie gmin, które z takimi sąsiadują*.
Wsparcie można uzyskać na wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenie w firmie innowacyjnych procesów technologicznych będących efektem prac badawczo-rozwojowych. Dofinansowanie obejmuje m.in. zakup maszyn i urządzeń, budowę linii i hal produkcyjnych, nabycie patentów oraz licencji, a także usług doradczych i prac rozwojowych.
Minimalna wartość zgłaszanego projektu to 1 mln złotych. Pula konkursowa 550 mln złotych.
Warunki konkursu „Badania na rynek – miasta średnie” dostępne są na: *Lista ponad 800 lokalizacji objętych konkursem* jest dostępna na stronie PARP, jako załącznik do regulaminu konkursu.
Nabór trwa do 08 maja 2019 r.  Więcej informacji na stronie https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/badania-na-rynek-miasta-srednie-1 oraz pod nr telefonu 22 574 07 07 lub 0 801 332 202.