Early Warning Europe- pomoc firmom i przedsiębiorcom przeżywającym trudności i sytuacje kryzysowe

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundacja Firmy Rodzinne realizują projekt Early Warning Europe, którego celem jest udzielanie pomocy firmom i przedsiębiorcom przeżywającym trudności i sytuacje kryzysowe.

O wsparcie w ramach Projektu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (MŚP) działający na terenie Polski, którzy na skutek dynamiki rynku, oddziaływania różnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracili sprawność prowadzenia biznesu lub, w opinii przedsiębiorcy, istnieje ryzyko spowolnienia rozwoju firmy w przyszłości.

Więcej informacji na stronach :

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/early-warning

https://ffr.pl/pl/ewe/

Early_Warning_Europe

Mailing_EWE

Prezentacja_EWE

Ulotka_EWE