Zainwestuj w Łomży: to dobre miejsce na inwestycje

Klimat dla Łomży jest dobry – powiedział Witold Karczewski. Szef Izby Przemysłowo – Handlowej w Białymstoku słynie z życzliwego stosunku do Łomży, ale nie tylko „po znajomości” można było usłyszeć podobne opinie podczas konferencji Invest in Łomża, która odbyła się w reprezentacyjnej auli Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Eksperci i praktycy

Gospodarcze spotkanie zgromadziło liczne grono uczestników i gości. Byli wśród nich przedstawiciele państwowych instytucji gospodarczych: Mikołaj Różycki, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; Marcin Fabianowicz, Kierownik Zespołu doradczego ds. lokalizacji Centrum Inwestycji Strategicznych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu; Konrad Trzonkowski, dyrektor zarządzający Agencji Rozwoju Przemysłu; Piotr Soroczyński, Główny Ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej; wspomniany już Witold Karczewski, samorządowcy z Łomży i regionu, przedsiębiorcy, studenci i młodzież. Urząd Marszałkowski reprezentował Juliusz Jakimowicz, zastępca dyrektora Gabinetu Marszałka, który przekazał uczestnikom listowne przesłanie od wicemarszałka Marka Olbrysia oraz pozdrowienia od marszałka Artura Kosickiego i całego zarządu województwa.

– Konferencje i fora gospodarcze to nieoceniona płaszczyzna wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów biznesowych, niezwykle istotna zarówno dla lokalnych, jak i międzynarodowych inwestorów. Wiem jak cenne jest to doświadczenie i jak liczne i wymierne korzyści odnoszą dzięki takim działaniom przedsiębiorcy – napisał wicemarszałek Marek Olbryś.

Specjalnie wyznaczone miejsca na auli zajęli w trakcie konferencji radcy handlowi około 30 ambasad działających w Polsce: od sąsiadujących z Polską Litwy, Białorusi i Ukrainy przez partnerów z Unii Europejskiej i krajów aspirujących do UE po państwa z bardzo odległych zakątków świata jak Egipt, Maroko, Senegal, Chiny, Panama czy Kongo. Podobnie liczna była grupa przedstawicieli regionalnych izb przemysłowo – handlowych w Polsce.

Honory gospodarzy otwierających konferencję pełnili prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski i rektor PWSIiP Dariusz Surowik.

– Konferencja Invest in Łomża jest kontynuacją naszego ubiegłorocznego spotkania z udziałem przedstawicieli ambasad. Sukces tamtego wydarzenia spowodował, że postanowiliśmy je zorganizować w rozbudowanej formule , dzięki czemu Łomża jest dzisiaj ekonomiczną stolicą północno – wschodniej Polski. Dziękuję przedsiębiorcom nie tylko za udział w konferencji, ale przede wszystkim za to, że na co dzień  swoją działalnością przyczyniają się do promocji oraz rozwoju gospodarczego Łomży i Ziemi Łomżyńskiej. Pokazujemy możliwości inwestycyjne naszego miasta oraz jego potencjał gospodarczy przez pryzmat firm działających w Łomży i regionie. Naszymi warunkami inwestycyjnymi chcemy zainteresować przedsiębiorców z całej Polski i z zagranicy. Prezentujemy Łomżę jako innowacyjne i kreatywne miasto otwarte na nowe inwestycje. Intensywność pomocy publicznej w naszym mieście pozwala na  dofinansowanie inwestycji i rozwoju firm z funduszy unijnych unijnych na najwyższym poziomie. To również doskonała okazja, aby nasi lokalni przedsiębiorcy przedstawili walory i atuty swoich firm. Zależy nam, aby dzisiaj wybrzmiało: że Łomża jest dobrym miejscem do inwestowania i rozwoju – mówił prezydent Mariusz Chrzanowski.

Rektor Dariusz Surowik zaakcentował szczególnie powiązania nauki i gospodarki.

– Od 15 lat na naszej uczelni przyświeca nam misja kształcenia praktyków. Realizujemy ją współpracując z instytucjami i firmami. W dyskusji o rozwoju przedsiębiorczości w przyszłości Łomży nie może zabraknąć komponentu związanego z edukacją. Cieszę się z obecności regionalnych firm, z którymi od lat współpracujemy nie tylko na polu dydaktyki ale także świadcząc im usługi  wynikające z potencjału skumulowanej wiedzy na uczelni. Przygotowujemy raporty, strategie, wartościowe prace aplikacyjne. Myślę, że na tym powinno nam najbardziej zależeć: na realnym powiązaniu polskiej nauki z polską gospodarką a także – pośrednio – na stworzeniu spójnej i silnej reprezentacji tych dwóch obszarów w środowisku międzynarodowym – stwierdził rektor PWSIiP.

Dyskusja

Ważnym „roboczym” wydarzeniem łomżyńskiej konferencji była panelowa dyskusja z udziałem prezydenta Mariusza Chrzanowskiego, Witolda Karczewskiego i przedstawicieli rządowych agencji i instytucji gospodarczych oraz jej późniejsze krótkie podsumowanie dla mediów. Uczestnicy zwrócili uwagę na różne składniki, które tworzą obecnie ten „dobry klimat dla Łomży”.

Witold Karczewski mówił o potrzebie wszechstronnych i podejmowanych przez różne podmioty działań dla przekonywania inwestorów.

Piotr Soroczyński, Krajowa Izba Gospodarcza: – Człowiek się liczy jako podstawa wszystkich inwestycji. Doszliśmy do wniosku, że Łomża może się pochwalić i zaproponować inwestorom dużo ludzi gotowych do pracy, dobrze wykształconych, mocno zmotywowanych. Główny  obecnie problem wielu inwestorów, którzy nawet poważne środki są gotowi wyasygnować na nowe miejsca pracy, to obawa że później tych nowoczesnych miejsc pracy nie będą w stanie obsadzić fachową kadrą. Łomża stwarza gwarancje, że tych pracowników zapewni, a oni dadzą pożytek swoim firmom.

Marcin Fabianowicz, Polska Agencja Inwestycji i Handlu: – Powstaje infrastruktura, która – mam nadzieję – w najbliższym czasie przyciągnie inwestorów. Samorząd powinien być aktywny w poszukiwaniu inwestorów, ale też przygotowywać odpowiednie tereny. Będziemy wtedy jako Agencja mogli ich przywieźć i przekonywać do tej części Polski. Potencjał tu jest.

Mikołaj Różycki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: –   Na co dzień pracujemy z przedstawicielami sektora MŚP i mamy fantastyczne przykłady z powiatu łomżyńskiego czy z Łomży. Nowe produkty, wiele firm eksportuje, jeszcze więcej planuje inwestycje, Park Przemysłowy jest aktywny w dziedzinie   start-upów czyli nowych spółek technologicznych. Powstają drogi, jest szansa na kolej. Jest dobra współpraca instytucjonalna i z innymi samorządami.  Potrzebny jest jeszcze czas i cierpliwość. Tego państwu życzę.

Do uczestników ze środowisk gospodarczych dyplomatycznych i krajowych skierowane były także: prezentacja sumująca walory miasta i regionu przedstawiona przez zastępcę prezydenta Łomży Andrzeja Garlickiego oraz sesje „prezentacji błyskawicznych” łomżyńskich firm i instytucji. Goście mogli się m. in dowiedzieć, że Łomża ma rozbudowany system zachęt i ulg dla inwestorów, „najbardziej intensywny model pomocy regionalnej w Polsce”, uczelnie współdziałające z gospodarką, nadal relatywnie niższe koszty pracy.

– Radcy handlowi z ambasad byli zachwyceni prezentacjami naszych firm: produktami, innowacjami, technologiami, które stąd wyrastają, mimo że w warunkach pewnego wykluczenia komunikacyjnego i innych niekorzystnych zjawisk, ich rozwój wymagał wielkiej determinacji przedsiębiorców – podsumował Andrzej Garlicki.

Podbój serc zagranicznych gości konferencji Invest in Łomża, dokonywał się także według klasycznego powiedzenia: przez żołądek. W kuluarach zaprezentowały się ze swoim wyrobami m. in. firma Szarłat czy OSM Piątnica. Furorę robiły też pierogi, babka ziemniaczana i przekąski przygotowane przez uczniów gastronomicznej części Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących w Łomży.

– Delicious (wyśmienite) – mówiła pałaszując pierogi przedstawicielka ambasady Panamy do swojej koleżanki

Firmy z innych branż ( meblarska, budowlana, IT, zielonych technologii) również prezentowały się na tych mini targach

Łomża ma dobry czas – podkreślało wielu uczestników. W całej układance mającej stworzyć gospodarczy pejzaż miasta wiele elementów jest już na miejscu. Kadry, tereny, edukacja. Gdy uzupełni to dobry system komunikacyjny, miasto i region oddalone od stolicy o godzinę jazdy, będą mogły ogłosić jeszcze dobitniej: Zapraszamy do /Łomży!

***

Organizatorem wydarzenia, które określane było jako „wstęp” do wielkiego Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku był Urząd Miejski w Łomży. Gospodarzem miejsca PWSIiP. Patronatem objęli konferencję Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Polska Agencja Inwestycji i Handlu Krajowa Izba Gospodarcza, a partnerami byli Agencja Rozwoju Przemysłu oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Działanie było współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Organizator składa podziękowania patronom i partnerom za wsparcie wydarzenia.

Autor tekstu: Maciej Gryguc