Seminarium dla przedsiębiorców

Serdecznie zapraszamy pracodawców i instytucje z otoczenia biznesu na seminarium w ramach Europejskich Dni Pracodawców, które odbędzie się w sali konferencyjnej Parku Przemysłowego Łomża w dniu 24 października 2019 r. o godzinie 9.30. Program spotkania:

Powiatowy Urząd Pracy
1.    Rola kształcenia zawodowego na rynku pracy, w tym wsparcie realizowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
2.    Pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe świadczone na rzecz pracodawców.
3.    Wsparcie pracodawców w zakresie tworzenia subsydiowanych miejsc pracy.

Urząd Skarbowy
1.    Zmiany w podatku VAT , które weszły w życie od 01.09.2019r. (biała lista podatników VAT, wyłączenie ze zwolnienia nowych grup podatników VAT, zmiany dot. faktury VATRR).
2.    Zmiany w podatku VAT mające wejść w życie od 01.11.2019, 01.01.2020r. oraz 01.04.2020r. (obowiązkowy split payment w niektórych branżach i konsekwencje jego braku, Wiążąca Informacja Stawkowa, NIP na paragonie , nowa matryca stawek VAT, deklaracje VAT i ewidencja VAT w jednym dokumencie elektronicznym).
3.    Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych nowa tabela obowiązująca od 01.10.2019r oraz od 1.01.2020r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
1.    Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym głównych grup ubezpieczonych.
2.    Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy.
3.    Obowiązki płatnika składek wobec ZUS.
4.    Ułatwienia i ulgi dla zakładających firmę.
5.    Uprawnienia osób ubezpieczonych do świadczeń.
6.    Elektroniczny ZUS.

Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 22.10.2019 r. za pomocą formularza na stronie www.parklomza.pl.
Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.