Kolejne wyróżnienie Łomży

Miasto Łomża znalazło się wśród laureatów Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii Samorząd Przyjazny Mieszkańcowi i Inwestorowi. Wyróżnienie zostało przyznane przez Centrum Inteligentnego Rozwoju za inteligentny rozwój Miasta w oparciu o innowacje i inwestycje, przekładający się na poprawę standardu życia mieszkańców i wzbudzający zainteresowanie potencjalnych inwestorów.

Od 2016 roku Laureatami Nagrody zostają organizacje i osoby, które w swojej działalności wykazują się ukierunkowaniem na przyszłość i nie wahają się podejmować nowych wyzwań stanowiących podstawę zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Wszystkie projekty, inwestycje i przedsięwzięcia realizowane przez laureatów charakteryzują się innowacyjnością i są najlepszymi przykładami zrównoważonego i inteligentnego rozwoju. Partnerem merytorycznym nagrody jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, działające przy Politechnice Śląskiej. Patronami honorowymi tegorocznego wydarzenia są między innymi: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Cyfryzacji, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju czy Urząd Patentowy.

Wręczenie nagrody nastąpi podczas IV Forum Inteligentnego Rozwoju, które w dniach 28-29 listopada 2019 r. odbędzie się w Uniejowie, w którym udział weźmie 500 branżowych Liderów Inteligentnego Rozwoju z kraju i z zagranicy. Na tegoroczny program Forum złożą się dyskusje przedsiębiorców, samorządowców praktyków biznesu, innowatorów, inwestorów, ekspertów, mówców motywacyjnych i przedstawicieli władz państwowych zaplanowane w trzech formułach: dyskusji panelowych, warsztatów tematycznych i debat.