Podsumowanie systemu ŁoKeR i omówienie PPK na śniadaniu biznesowym

Pracownicze Plany Kapitałowe były głównym tematem listopadowego śniadania biznesowego. Spotkanie było także okazją do podsumowania tegorocznego funkcjonowania systemu Łomżyńskiej Komunikacji Rowerowej oraz wręczenia przez zastępcę prezydenta Andrzeja Garlickiego grawertonów – symbolicznych podziękowań przedsiębiorcom, którzy partycypowali w kosztach jego uruchomienia.

Na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych mówił Piotr Idzikowski, Ekspert Regionalny PPK z Biura Relacji z Klientami PFR Portal PPK sp. z o.o. Celem ich powstania jest wspieranie osób zatrudnionych w długoterminowym gromadzeniu oszczędności na cele emerytalne. Tworzący ten program skorzystali z wzorów funkcjonowania podobnych systemu w Anglii i Nowej Zelandii.  – Całość działa pod egidą Polskiego Funduszu Rozwoju, a program dotyczy 11,5 mln Polaków, czyli każdego od kogo odprowadzana jest składka emerytalno-rentowa – mówił Piotr Idzikowski. Ekspert podkreślał, że w schemacie ogólnym programu bierze udział zapisany w ustawie podmiot zatrudniający czyli pracodawca, państwo i osoba zatrudniona, czyli pracownik z opcją autozapisu. – Jest to program dobrowolny i pracownik ma możliwość rezygnacji z niego w każdym momencie. W całości dedykowany jest do pracownika, który ma prawa, a pracodawca ma głównie obowiązki, choć są też korzyści – mówił Piotr Idzikowski dodając, że nad programem czuwa Komisja Nadzoru Finansowego, a wszystkie benefity z bycia w tym programie osiągamy kończąc 60. rok życia. Ważne jest, że rachunki PPK są rachunkami prywatnymi, nie ma do nich nikt dostępu, nie podlegają one zajęciom komorniczym, zajęciom Urzędu Skarbowego, Celnego, czy ZUS-u, a jedynym wyjątkiem jest fundusz alimentacyjny. W trakcie spotkania przybyli przedsiębiorcy mieli również możliwość indywidualnych rozmów z Ekspertem Regionalnym PPK. Więcej informacji na temat zasad Pracowniczych Planów Kapitałowych i obowiązków pracodawcy można znaleźć na stronie www.mojePPK.pl.

Śniadanie biznesowe rozpoczęło się od podsumowania systemu Łomżyńskiej Komunikacji Rowerowej i podziękowania przedsiębiorcom partycypującym w kosztach jego uruchomienia. Zastępca prezydenta Łomży Andrzej Garlicki podkreślił, że z ŁoKeRa korzysta bardzo duża ilość mieszkańców naszego miasta. – W tym roku mieliśmy prawie 27 tysięcy wypożyczeń rowerów, co jest progresem o prawie 5 tys. względem roku ubiegłego. Zarejestrowanych było prawie 3,5 tys. użytkowników, czyli o ponad 1100 więcej niż przed rokiem – podkreślał Andrzej Garlicki dziękując przedsiębiorcom za wspólną realizację projektu.  – To ewenement w skali kraju, że przedsiębiorcy wspólnie z samorządem realizują projekt roweru miejskiego – mówił.

Również Marcin Jeż, dyrektor ds. rozwoju BikeU sp. z o.o. podkreślał, że system w Łomży jest szczególny, ponieważ oparty został na współpracy z biznesem lokalnym i dzięki takiej współpracy, której nie ma w żadnym innym mieście w Polsce, udało się zbudować go w wymiarze piętnastu stacji. – Mamy szereg pomysłów, jak ten system zbudować na 2020 rok. Rozmawiamy o możliwościach, wykorzystaniu nowych form jego uatrakcyjnienia, by rozwijał się jeszcze bardziej. Można go rozbudowywać nie tylko poprzez nowe punkty na mapie miasta, ale też poprzez dodatkowe funkcjonalności dla użytkowników – mówił Marcin Jeż dodając, że systemy rowerowe, podobnie jak rynek nowych technologii czy różnych usług w przestrzeni miejskiej rozwijają się dynamicznie na całym świecie. – W Łomży jest dla nas dobry klimat do testowania najnowszych technologii. W tym roku na stacji Aleja Park sprawdzaliśmy funkcjonowanie w pełni dotykowego terminalu z płatnościami PayPass. Takich rozwiązań nie ma na przykład Warszawa – podkreślał dyrektor Macin Jeż.

Zastępca prezydenta Andrzej Garlicki poinformował, że władze miasta dążą do tego, by z operatorem systemu zawrzeć dłuższą, np. pięcioletnią umowę, umożliwiającą jak najlepszy rozwój projektu. – Docelowo chcemy go sfinansować w dużej części ze środków unijnych i na to rozstrzygnięcie czekamy – mówił Andrzej Garlicki nie wykluczając jednak, że przyszłym sezonie Łomżyńska Komunikacja Rowerowa może być kontynuowana jeszcze w obecnym wariancie.

System Łomżyńskiej Komunikacji Rowerowej (ŁoKeR) w tym roku ruszył 26 kwietnia i funkcjonował do 4 listopada. Zarejestrowało się w nim 3442 użytkowników, którzy rowery wypożyczali 26.953 razy na łącznie 10.403 godziny i 45 minut. Średnio jedno wypożyczenie trwało około 25 minut. Największą popularnością użytkowników cieszyły się stacje zlokalizowane przy Galerii Łomża (3097 wypożyczeń i 2920 zwrotów), Orliku przy ul. Katyńskiej (3015 wypożyczeń i 2796 zwroty) oraz Alei Park (2469 wypożyczeń i 2559 zwroty).
Sponsorami stacji w tym roku były: Miasto Łomża, MPEC sp. z o.o., MPWiK sp. z o.o., ZGO sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A., Galeria Łomża, Spółdzielnia Mieszkaniowa Perspektywa, Development Sp.j., VanPur, JBB, Kino Millenium (Kino Polska s.c.), Sonarol Sp. j. Najda, Bik-Projekt sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GOSK Iwona Gosk (Bosch Service, Garage Grill & Bar), ARMAPAK Sp. z o.o. sp.k., Intercars S.A. Grupa Łomża, Carpexim Producent rolet i żaluzji, BTS Szymańscy, Grodzki Development Sp.j. oraz WORD (w ramach realizacji programu łomżyńskiej bezpiecznej komunikacji rowerowej realizowanej na terenie miasta Łomża).

Kolejne śniadanie biznesowe zostało zaplanowane na 5 grudnia. Mają w nim wziąć udział przedstawiciele administracji, instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorcy z Białorusi.

Materiały do pobrania:  PFR ppk,  Kalkulacja