Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży

W dniu 14.10.2019 r. odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży”  – w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr  101081 B w Łomży (ul. Niemcewicza). Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez: BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża.

Rozbudowa drogi gminnej nr 101081B w Łomży (ul. Niemcewicza) zrealizowana została w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Elementy drogi powstałe w wyniku jej rozbudowy: – długość drogi – 0,68km, – jezdnia o szerokości 6 m: nawierzchnia z betonu asfaltowego – 4.297,00 m2, z kostki brukowej betonowej – 475,5 m2, – obustronne chodniki o łącznej dł. 1,21 km z kostki betonowej brukowej – 2.521,80 m2, – zjazdy z kostki betonowej brukowej o gr. 8cm – 638,50m2, – dwukierunkowa ścieżka rowerowa o nawierzchni z betonu asfaltowego o dł. 0,68 km – 1.352,00 m2, – zatoki postojowe dla samochodów osobowych – łącznie 192 miejsca postojowe, w tym 13 miejsc postojowych dla samochodów osób niepełnosprawnych (nawierzchnia z kostki betonowej brukowej o gr. 8 cm – 2.449,50 m2), – wyniesione skrzyżowanie – 1 szt., – wyniesione przejścia dla pieszych, celem stworzenia podwyższonych standardów bezpieczeństwa – 4 szt., – oznakowanie aktywne na przejściu dla pieszych, celem stworzenia podwyższonych standardów bezpieczeństwa – 10 szt. (5 przejść dla pieszych), – podejścia do przejść dla pieszych z płytek profilowanych (o powierzchni guzowatej), celem stworzenia podwyższonych standardów bezpieczeństwa – 93,7m2 (14 przejść dla pieszych), – oznakowanie przejść dla pieszych punktowymi elementami odblaskowymi „kocie oczy”, celem stworzenia podwyższonych standardów bezpieczeństwa – 7 przejść dla pieszych, – oznakowanie poziome wykonane za pomocą linii odbijających światło np. poprzez zastosowanie mikrogranulek refleksyjnych (linia refleksyjna poprzez dodatek mikrogranulek jest szorstka, gorzej zmywalna i posiada właściwości antypoślizgowe) na przejściach dla pieszych przez ścieżkę rowerową, celem stworzenia podwyższonych standardów bezpieczeństwa – 28 przejść dla pieszych, – oznakowanie pionowe odblaskowe – 154 szt., w tym na przejściach dla pieszych, – oznakowanie poziome – 939,74m2, w tym na przejściach dla pieszych, – oświetlenie uliczne – 46 szt. opraw oświetlenia ulicznego, – sygnalizacja świetlna – 1kpl. (1 przejście dla pieszych i ścieżka rowerowa na skrzyżowaniu ul. Niemcewicza z Zawadzką), celem stworzenia podwyższonych standardów bezpieczeństwa, – odwodnienie: kanalizacja deszczowa, – kanał technologiczny, – zieleńce, – nasadzenia drzew.

Roboty wykonane zostały w czasie od dnia 17.08.2018 – 30.09.2019 zgodnie z zapisami w dzienniku budowy oraz zgodnie z umową nr WIN.272.2.30.2018 z dnia 10.08.2018 r., Aneks nr 1 z dnia 25.09.2018 r., do umowy nr WIN.272.2.30.2018 z dnia 10.08.2018 r., Aneks nr 2 z dnia 27.09.2019 r., do umowy nr WIN.272.2.30.2018 z dnia 10.08.2018 r.

Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji na okres 48 miesięcy  i zobowiązał się do usuwania wszelkich wad stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych.

Pierwotne dofinansowanie 1.082.845,99 zł zwiększono do kwoty 1.857.261,98 zł co stanowi 80% wydatków kwalifikowalnych w roku 2018.

Wartość całkowita zadania wyniosła 5.978.556,70 zł brutto

Wydatki kwalifikowalne 2.463.334,31 zł.