Spotkała się Rada Gospodarcza

Prawie 20 przedsiębiorców spotkało się w czwartek 21 listopada 2019 r. żeby podsumować dotychczasową pracę Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Łomża.

Przewodniczący Rady Stanisław Kaczyński rozpoczął od przekazania ustaleń wypracowanych podczas pracy Zespołu „Strategiczny rozwój regionu, działania promocyjne, szkolenia i doradztwo” w dniu 5 listopada 2019 r. Postawione zostały tezy, iż Miasto Łomża powinno rozwijać się w sektorze rolno-spożywczym, logistycznym, budując swoją siłę wokół potencjału akademickiego. Podkreślił, że dla rozwoju regionalnego kluczowa jest współpraca miasta i gmin bezpośrednio sąsiadujących. Poinformował, że podpisany został list intencyjny miasta, gmin Łomża i Piątnica oraz Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży dotyczący współpracy w zakresie  opracowania i przyjęcia wspólnej „Strategii promocji gospodarczej Obszaru Inwestycyjnego Ziemi Łomżyńskiej”. Przewodniczący zaprosił przedsiębiorców do zaangażowania w prace nad przygotowaniem strategii.

Członek Zarządu Rady Tomasz Rogala i jednocześnie Przewodniczący Zespołu „Szkolnictwo zawodowe i jego rozwój” podsumował spotkanie tego Zespołu, które odbyło się 14 listopada 2019 r. Zarówno w opinii instytucji monitorujących rynek pracy takich jak Centrum Kształcenia Zawodowego, Urząd Pracy jak i samych przedsiębiorców widoczny jest szereg niekorzystnych zjawisk na rynku pracy. Zaliczyć do nich można niedopasowanie kwalifikacji absolwentów do potrzeb pracodawców, inercja młodych ludzi odnośnie podejmowania działań w zakresie dokształcania. Jednakże pomimo niechęci do szkolnictwa branżowego u którego podłoża wskazano rozbudowane aspiracje rodziców i starszego pokolenia, można zaobserwować pojawiające się pozytywne sygnały. Aktywna promocja w szkołach, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach oraz organizowane praktyki  powoli przyczyniają się do pozyskiwania nowych pracowników oraz podejmowania przez młodych ludzi praktyk zakładowych. Istotnym elementem jest zapewnienie młodym stażystom i praktykantom dobrych warunków zatrudnienia oraz zapewnienie wynagrodzenia.
Odnosząc się do tej wypowiedzi Maciej Listowski, dyrektor Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji poinformował, że  możliwość sfinansowania praktyk istnieje w ramach projektu z dofinansowaniem ze środków UE nad którym obecnie pracuje ŁCRE. Zachęcał przedsiębiorców do zaangażowania się w ten projekt.

Na zakończenie spotkania Małgorzata Puchała, kierownik Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży, zaprosiła obecnych przedsiębiorców na śniadanie opłatkowe, które odbędzie się 12 grudnia 2019 r. w Parku Przemysłowym Łomża.

tekst: COP
foto: Kamil Brzostowski