Płacisz PIT, CIT lub VAT? Przygotuj się na mikrorachunek podatkowy

Co się zmieni dla firm

Od 1 stycznia 2020 r. większość rachunków urzędów skarbowych do wpłat zobowiązań podatkowych zostanie zastąpiona przez indywidualny rachunek przypisany do każdego podatnika – tzw. mikrorachunek podatkowy. Będą się nim posługiwać wszyscy, którzy mają numer PESEL lub NIP i płacą podatki. Nie ma tu znaczenia ani forma prawna prowadzonej działalności ani wielkość przedsiębiorcy, a należności podatkowe z tytułu PIT, CIT i VAT zapłacisz zawsze na ten sam rachunek – przypisany tylko do ciebie lub twojej firmy.

Jakie podatki zapłacisz na mikrorachunek

Na mikrorachunek zapłacisz podatek od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne (PIT), podatek od dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne (CIT) oraz podatek od towarów i usług (VAT), za wyjątkiem VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (VAT-14), który opłacisz na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla wpłat podatku akcyzowego,

Pamiętaj:

 • zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli na numery rachunków firmy, wskazane w CEIDG-1, NIP-8 lub na konto VAT, jeśli stosujesz mechanizm podzielonej płatności,
 • nie zmieniają się zasady opłacania podatków innych niż PIT, CIT i VAT, na przykład podatku od czynności cywilnych (PCC) czy podatku od spadków i darowizn.
  Te należności wpłacaj tak jak dotąd – na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Skąd wziąć mikrorachunek podatkowy

Numer twojego mikrorachunku sprawdzisz  w  bardzo prosty sposób – Ministerstwo Finansów udostępniło Generator mikrorachunku podatkowego, do którego masz dostęp online. Wystarczy, że podasz właściwy identyfikator podatkowy, czyli:

 • numer PESEL –  jeśli jesteś osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub nie jest płatnikiem VAT
 • numer NIP – jeśli jesteś:
  • osobą fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą,
  • płatnikiem VAT,
  • osobą fizyczną, nieobjętą rejestrem PESEL, która jest podatnikiem na podstawie odrębnych przepisów (na przykład cudzoziemcem).

Możesz też skorzystać z opcji Drukuj, jeśli chcesz wydrukować informację z numerem mikrorachunku lub ją zapisać.

Wygenerowanie i prowadzenie mikrorachunku podatkowego jest bezpłatne.

Jeśli czekasz na decyzję w sprawie nadania numeru PESEL lub numeru NIP, możesz opłacić podatki na mikrorachunek podatkowy twojego urzędu skarbowego. Robiąc przelew podaj tylko numer swojego dokumentu tożsamości np. dowodu osobistego
lub paszportu. Dzięki temu twoja płatność zostanie poprawnie zidentyfikowana i rozliczona.

Pamiętaj: Numer swojego mikrorachunku podatkowego sprawdzisz też w dowolnym urzędzie skarbowym.

Jak wygląda mikrorachunek

Każdy mikrorachunek spełnia krajowe (NRB) i międzynarodowe (IBAN) standardy rachunków bankowych. Składa się z ciągu 26 znaków i zawiera:

 1. sumę kontrolną;
 2. numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku;
 3. identyfikator podatkowy.

Mikrorachunek, dla którego identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL ma formę LK101000712221XXXXXXXXXXX0. Wartość LK101000712221 jest stała. Po tym ciągu znaków zostaje wpisany numer PESEL.

Mikrorachunek, dla którego identyfikatorem podatkowym jest numer NIP ma formę LK101000712222XXXXXXXXXX00. Wartość LK101000712222 jest stała. Po tym ciągu znaków zostaje wpisany numer NIP.

Od kiedy płacić podatki na mikrorachunek

Nowy model płacenia podatków obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. Rachunki urzędów skarbowych dedykowane do wpłat podatku PIT, CIT i VAT będą aktywne tylko do 31 grudnia 2019 r. Po tym terminie nie zapłacisz tych podatków na numer konta urzędu skarbowego, którego używałeś dotąd – twój przelew zostanie odrzucony przez bank.

Źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/placisz-pit-cit-lub-vat-przygotuj-sie-na-mikrorachunek-podatkowy