Obniżenie czynszu najmu lokali należących do Miasta Łomża

Na mocy Zarządzenia nr 77/20 Prezydenta miasta Łomża z dnia 20 marca 2020 r. obniżone zostały:

  • wysokość czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Łomża, w których najemcy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego. o 99% stawki czynszu ustalonej w umowie
  • wysokość czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Łomża, których w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego prowadzona działalność gospodarcza uległa znacznemu ograniczeniu o 50% stawki czynszu ustalonej w umowie

W celu skorzystania z obniżenia czynszu najmu, przedsiębiorca powinien złożyć w terminie od 24 marca 2020 do 30 kwietna 2020  oświadczenie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.