Tarcza Antykryzysowa – “instrukcja dla biznesu”

W załączeniu przedstawiamy  instrukcję dotyczącą wsparcia przedsiębiorców wynikającego z ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 31 marca 2020 r., poz. 568). opracowaną przez   Zespół prawników Biura Ekspertyz Kapitałowych sp. z o.o. o

Jest to „instrukcję” korzystania z możliwości jakie stwarza nowa ustawa dla przedsiębiorców, która będzie możliwie zwięzła, zrozumiała dla każdego i odpowiadała na najistotniejsze pytania dotyczące prowadzenia biznesu w tych niełatwych czasach.

W załączeniu instrukcja do pobrania na stronie: https://ekspertyzykapitalowe.pl/wp-content/uploads/2020/04/TARCZA-ANTYKRYZYSOWA-INSTRUKCJA-DLA-BIZNESU.pdf