Budowa ul. Sosnowej

W dniu 30.03.2020 r.  odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa ulicy Sosnowej w Łomży. Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez: Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.  ul. Poznańska 152; 18-400 Łomża.

Zakres robót obejmował m.in.:

Rozebranie chodnika z płytek 50*50*7*7 z wywozem            –  435,00 m2   

Rozebranie obrzeży 6/20 z wywozem                                        –   280,00 mb

Rozebranie trylinki na wjazdach i jezdni z wywozem               –  1 300,00 0m2

Rozebranie krawężników   z wywozem                                       –   450,00 m

Roboty ziemne – wykonanie koryta pod   chodnik i wjazdy

(245+20) x5x0,2=265,0m2  +(245 x 2x 5)x02 = 490m2              –  755,00 m2

Ustawienie obrzeży betonowych 6/20 przy  chodniku              –  120,00 mb

Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem grubości 15 cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr 20 cm  pod jezdnię  0/31,5  C50/30

Wykonanie podbudowy gr 15 cm z kruszywa łamanego C50/30  pod utwardzony chodnik i wjazdy

Wykonanie podbudowy gr 10 cm z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 pod chodnik

Wykonanie chodnika z kostki polbruk h-6 cm kostka szara       –  405,00 m2

Wykonanie wjazdów z kostki polbruk h-8 cm kostka kolor      –  390,00 m2

Wykonanie jezdni (kostka szara gr. 8 cm)                                     – 1 300,00 m2

Ustawienie krawężnika betonowego  15×30 na ławie betonowej z oporem –  369,00 mb

Ustawienie krawężnika najazdowego 15×22 na ławie betonowej z oporem –  81,00 mb

Wykonawca na wykonane roboty udzielił 5 lat gwarancji. Koszt wykonanych robót wyniósł 338 127, 00 zł.