Podsumowanie realizacji Podlaskiego Pakietu Gospodarczego

Podlaski Pakiet Gospodarczy, to 177 mln zł przeznaczonych na wsparcie przedsiębiorców z regionu, ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Pakiet realizowany jest w 2 częściach:

Pierwsza część Pakietu o wartości 142 mln zł, składa się z dopłat do wynagrodzeń pracowników oraz preferencyjnych pożyczek dla firm.

Druga część Pakietu o wartości 35 mln zł przeznaczona została na finansowanie kapitału obrotowego w podlaskich przedsiębiorstwach borykających się ze skutkami trwającej epidemii.

W ramach dopłat do wynagrodzeń zawarto ponad 7 tys. umów z pracodawcami na kwotę ponad 65 mln zł, które pozwoliły zachować 16 tys. miejsc pracy w województwie podlaskim. Ta część pakietu została zrealizowana w 92%. Zawarto 30 umów pożyczek na kwotę 10 mln zł.

Nabór w ramach drugiej części pakietu otworzony został w dniu 22 czerwca 2020 i tego dnia zamknięty w związku z przekroczeniem 100% alokacji.

Więcej informacji nt. realizacji Podlaskiego Pakietu Gospodarczego na stronie.