Spełnienie biznesowych marzeń możliwe z „Hub of Talents 2”- nawet milion złotych dofinansowania

To już kolejny nabór wniosków do projektu „Hub of Talents 2”, który jest realizowany przez Park Przemysłowy Łomża wspólnie z partnerami, a jego liderem jest BPNT.

Celem projektu jest wsparcie osób, które mają ciekawe pomysły, nie myślą schematami, są odważne I chcą urzeczywistnić swoje biznesowe plany.

W ramach drugiej edycji „Hub of Talents” zaplanowano 8 cykli inkubacji trwających od 3 do 8 m-cy, których okres wynikać będzie z opracowanego przez dedykowanego dla każdej spółki Managera indywidualnego planu inkubacji.

Pomysłodawca będzie mógł skorzystać z usług podstawowych oraz zaprojektowanych w oparciu o indywidualny program inkubacji usług specjalistycznych, niezbędnych do osiągnięcia zweryfikowanego rynkowo MVP i przygotowanie na jego podstawie rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego. Każdemu z inkubowanych przedsiębiorstw zapewniony zostanie dostęp do ekspertów branżowych oraz mentorów.

Ten kompleksowo przygotowany program tworzy cały ekosystem startupowy, budując sieć powiązań młodych przedsiębiorców z doświadczonymi przedsiębiorcami, uczelniami oraz instytucjami otoczenia biznesu. W działania zostali zaangażowani zewnętrzni eksperci – specjaliści w danej dziedzinie technologicznej, a także inne instytucje otoczenia biznesu, fundusze VC, seedowe, aniołowie biznesu, inwestorzy oraz osoby z doświadczeniem wyniesionym ze startupów, które z sukcesem wprowadziły na rynek swój produkt. Co to oznacza? Uczysz się od najlepszych!

Z tak silnym wsparciem każdy innowator ma szansę w krótkim czasie przejść drogę od niedoświadczonego pomysłodawcy do świadomego swoich możliwości rynkowych pioniera, który działa na skalę globalną!

Projekt realizowany jest w okresie od 29 marca 2019 roku do września 2023, natomiast Inkubacja przewidziana jest od czerwca 2019 roku do czerwca 2023 roku.Celem projektu jest stworzenie na obszarze woj. podlaskiego korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych firm. Rezultatem projektu będzie powstanie 270 nowych przedsiębiorstw, które po zrealizowaniu planu inkubacji i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji będą mogły otrzymać 1 mln złotych dofinansowania na rozwój.

Całkowity koszt projektu wynosi 23 660 900,00 złotych i realizowany jest z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Jak uzyskać wsparcie w ramach „Hub of Talents 2”? To proste – Wystarczy złożyć wniosek do 30 listopada. Dostępny na:

Więcej informacji na temat rekrutacji na stronie www.parklomza.pl