Partnerstwo Publiczno-Prywatne w ochronie środowiska

   Informujemy, że w  dniu 16 września 2020 r. Polska Izba Ekologii organizuje konferencję hybrydową nt. “Partnerstwo Publiczno-Prywatne w ochronie środowiska”, która odbędzie się w Hotelu Courtyard City Center by Marriott w Katowicach (ul. Uniwersytecka 13).

    Współorganizatorami konferencji są Fundacja Centrum Parnertnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie oraz SUEZ Polska Sp. z o.o.

    Konferencja skierowana jest do: samorządów, związków międzygminnych, przedstawicieli administracji rządowej specjalnej, organizacji pozarządowych, partnerów prywatniych, biznesu, świata nauki oraz mediów.

    Cel konferencji: Poziom wykorzystania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) w ochronie środowiska jest niezadawalający, jednak mamy już przykłady udanych inwestycji w ochronie środowiska – około 30% wszystkich przedsięwzięć zrealizowanych w modelu PPP. Dotyczą one głównie  gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej i efektywności energetycznej. Wciąż rośnie świadomość możliwości jeszcze szerszego wykorzystania PPP m.in. w odnawialnych źródłach energii, zwiększeniu efektywności energetycznej infrastruktury komunalnej, obiektów do odzysku energii z odpadów i instalacji pozwalających wdrażać gospodarkę o obiegu zamkniętym.
Warto przyjrzeć się uwarunkowaniom prawnym, finansowaniu i rozwiązaniom organizacyjno-edukacyjnym dotychczasowego modelu PPP, wskazać bariery i zdefiniować pożądane kierunki zmian.
Celem Konferencji jest pokazanie możliwości PPP i sposobów pokonywania barier, na które zwracają uwagę podmioty publiczne, w tym wysokich kosztów doradztwa.

    Patronat honorowy nad Konferencją objęli Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Marszałek Województwa Śląskiego, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Prezydent Miasta Katowice oraz Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

     W załączeniu przesyłam kartę zgłoszenia.

    UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY – wyłącznie po przesłaniu podpisanej karty zgłoszenia!
Zgłoszenia na konferencje prosimy przesyłać na adres mailowy: szkolenia@pie.pl do 14.09.2020 r.

    W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, przewiduje się również możliwość zdalnego uczestnictwa w wydarzeniu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
W miejscu odbywania się  konferencji zachowany zostanie obowiązujący reżim sanitarny.

       Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie:

http://www.pie.pl/konferencje/partnerstwo-publiczno-prywatne-w-ochronie-srodowiska.html