Kontrola osób, które pobrały świadczenie postojowe

Po odwołaniu stanu epidemii,  ZUS będzie weryfikować stan faktyczny uzasadniający przyznanie świadczenia postojowego. Należy pamiętać, że warunki, które musi spełnić wnioskodawca są do sprawdzenia. W przypadku osób samozatrudnionych i wykonujących umowy cywilnoprawne, przekazane dane będą weryfikowane we współpracy z Krajową Administracją Skarbową. Dodatkowo w przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne – wraz z wnioskiem otrzymujemy kopię umowy oraz odpowiednie oświadczenie zleceniodawcy lub zamawiającego usługę. One również będą sprawdzane. ZUS ma 5 lat na wydanie decyzji o nienależnie pobranym świadczeniu. Następnie ma trzy lata na dochodzenie tego świadczenia po uprawomocnieniu się decyzji. W tej sytuacji po upływie 5 lat ZUS nie może już zgłaszać roszczeń o zwrot nienależnie pobranego świadczenia postojowego.