10 działań antykryzysowych dla branż dotkniętych obostrzeniami

Najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu Sejm uchwali najnowszą tarczę antykryzysową  która przewiduje  wsparcie antykryzysowe dla polskich przedsiębiorców. Rząd przygotował 10 działań antykryzysowych dla branż dotkniętych obostrzeniami ze względu na pandemię koronawirusa.

Planowane są następujące instrumenty wsparcia:

  1. Dofinansowanie kosztów stałych dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – rozwiązanie to przewiduje otrzymania wsparcia w wysokości do 70% niepokrytych przychodami kosztów stałych. Warunkiem będzie spadek przychodów o 30% względem tego samego okresu 2019 r. (rozwiązanie ma zostać wdrożone od stycznia 2021 r.)
  2. Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju – z tej pomocy skorzystają przedsiębiorcy, którzy wykażą spadek przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30%. Umorzenie subwencji ma mieć miejsce w I połowie 2021 r.
  3. Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla dużych firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do 30.06.2021 r. (wypłaty) – termin to połowa grudnia 2020 r.
  4. Pożyczki długoterminowe z gwarancją – po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej pożyczki miałyby dać możliwości dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami.
  5. Dofinansowanie do zatrudnienia – przepisy wymagają uchwalenia ustawy – projekt z 26 października 2020 r.
  6. Przedłużenie postojowego – przepisy wymagają uchwalenia ustawy – projekt z 26 października 2020 r.
  7. Zwolnienie ze składek na ZUS – przepisy wymagają uchwalenia ustawy – projekt z 26 października 2020 r.
  8. Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach „Dotacji na biznes” – dotacje mają zostać zwiększone z 6- do 8-krotności średniego wynagrodzenia. Dofinansowanie dotyczyć ma nie tylko nowej działalności, ale także zmiany dotychczasowego zakresu.
  9. Polityka drugiej szansy – to rozwiązania dla firm w restrukturyzacji finansowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu, które jest już wdrożone
  10. Dofinansowanie leasingu – to rozwiązanie, które funkcjonuje od I fali pandemii, polega na finansowaniu kosztów leasingu przez Agencję Rozwoju Przemysłu, po spełnieniu określonych warunków.