Przedsiębiorco, możesz sięgnąć po środki na prorozwojowe i proinnowacyjne usługi doradcze

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa podlaskiego wciąż mogą aplikować o dofinansowanie na prorozwojowe i proinnowacyjne usługi doradcze. Tego typu wsparcie może okazać się szczególnie przydatne w czasie pandemii COVID-19.

Czas pandemii COVID-19 to czas nowych wyzwań dla wielu przedsiębiorstw, które w tym roku nie mogą pochwalić się tak dobrymi wynikami jak w latach poprzednich. Wynika to nie tylko z obostrzeń, ale także mniejszej liczby zleceń lub rezygnacji dotychczasowych klientów. Przedsiębiorcy, aby przetrwać na rynku, często zmieniają profil lub charakter przedsiębiorstwa, wprowadzają szereg zmian czy decydują się na przebranżowienie. W takich przypadkach pomocne mogą okazać się profesjonalne usługi doradcze.Podmioty świadczące takie usługi doradcze muszą być ujęte na Liście kwalifikowanych dostawców usług. Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie na maksymalnie 2 specjalistyczne usługi doradcze podczas trwania konkursu.

Trwa  nabór wniosków

Do 31 grudnia można składać wnioski na sfinansowanie takich usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W ramach konkursu wsparciem mogą zostać objęte projekty dotyczące realizacji prorozwojowych lub proinnowacyjnych usług doradczych świadczonych na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa podlaskiego, które mają na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lub wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji.

Dla mikro i małych przedsiębiorstw pomoc może być udzielona w wysokości do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem (minimalny wymagany wkład własny – 15%), zaś średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na sfinansowanie do 75% tego typu wydatków (minimalny wymagany wkład własny – 25%).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to maksymalnie 5 000,000,00 zł. Nabór wniosków w ramach VII Rundy kończy się 31 grudnia 2020 r. o godz. 12:00.

Szczegóły dostępne są tutaj:  

Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, typ projektu: Usługi doradcze