Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców – tarcza branżowa

W czwartek późnym wieczorem Sejm uchwalił ustawę, która przewiduje pomoc dla firm poszkodowanych z powodu pandemii koronawirusa. Tzw. tarcza branżowa przewiduje wsparcie dla przedsiębiorstw m.in. z branży gastronomicznej, kulturalno-rozrywkowej, dbającej o zdrowie fizyczne czy sprzedaży detalicznej.

Celem nowych przepisów jest udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom działającym w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa czy też ponoszą koszty związane z obostrzeniami sanitarnymi skutkującymi spadkiem frekwencji.

Chodzi o branżę gastronomiczną, a także fitness, targową, estradową, filmową, rozrywkową i rekreacyjną, fotograficzną i fizjoterapeutyczną.

Główne rozwiązania pakietu to:

• zwolnienie z ZUS – zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące,

• jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł – dla osób, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności, z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące,

• zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. – przedsiębiorcy na tym rozwiązaniu zaoszczędzą łącznie kwotę 137 mln złotych; projekt przewiduje dla gmin rekompensatę, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dochodów utraconych z tytułu braku opłaty targowej w 2021 r.; ustawa przewiduje rekompensaty dla tych gmin, których przychody z opłaty przekraczają 10 tys. zł rocznie,

• dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do 5 tys. zł.,

• dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (także z umowy zlecenie) w kwocie 2000 zł przez 3 miesiące.

Ustawa trafiła pod obrady Senatu.