Tarcza branżowa trafiła do podpisu Prezydenta

 • Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,po przegłosowaniu w środę przez Sejm senackich poprawek,  została przekazana do podpisu przez prezydenta. Przewiduje ona wsparcie w postaci m. in. zwolnienia z opłacania składek ZUS, świadczenia postojowe, mikropożyczkę. Pomoc będzie udzielona głównie firmom działającym w branżach gastronomicznej, weselnej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska), kulturalno-rozrywkowej, rekreacyjnej, fotograficznej, fizjoterapeutycznej i edukacyjnej. Co ważne, katalog uprawnionych do otrzymania wsparcia został rozszerzony z 25 do 35. Wśród nowych kodów PKD pojawiły się branża cateringowa, sprzedawców detalicznych obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedawców wyrobów medycznych w tym ortopedycznych, a także m.in. przewóz autokarowy oraz piloci i przewodnicy wycieczek, przewodnicy i pracownicy muzeów, a także podmioty zajmujące się produkcją i dystrybucją filmów czy nagrań muzycznych.

  Ustawa przewiduje kilkadziesiąt regulacji, z których najistotniejsze to:
  zwolnienie z ZUS – zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące i o kolejne branże,
  jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe – dla osób, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności, z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące i o kolejne branże,
  dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do 5 tys. zł,
  dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w kwocie 2000 zł przez 3 miesiące,
  zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. – przedsiębiorcy na tym rozwiązaniu zaoszczędzą łącznie kwotę 139 mln złotych; projekt przewiduje dla gmin rekompensatę, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dochodów utraconych z tytułu braku opłaty targowej w 2021 r.

  O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy reprezentujące branże:
  gastronomiczną,
  kulturalno-rozrywkową (estradową, targową, fotograficzną, filmową, muzealną),
  sportową (fitness, siłownie, rekreacja, baseny, aquaparki, uzdrowiska),
  sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary),
  turystyczną (organizatorzy turystyki, hotele i podobne obiekty zakwaterowania, przewodnicy górscy, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, rezerwacja biletów),
  transportową (firmy autokarowe, taksówkarze),
  edukacyjną,
  cateringową,
  usług pralniczych.

  Do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?
  Rozwiązania tarczy branżowej dotyczą 3 miesięcy. Jeśli będzie to konieczne, w odpowiednim czasie rząd podejmie decyzje o przedłużeniu wsparcia dla przedsiębiorców. Możliwe będzie też poszerzenie pomocy ok olejne branże.
  Wydłużona zostanie też możliwość skorzystania z już funkcjonujących form pomocowych. Przedsiębiorstwa, które wiosną nie spełniły warunków, a dopiero teraz po raz pierwszy odczuły pogorszenie sytuacji gospodarczej, nadal mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń, mikropożyczek i postojowego. Mogą to zrobić do 30 czerwca 2021 r.
  Obecne przepisy ustawy antycovidowej z marca br. nie wskazują wprost terminu zakończenia naborów wniosków o wsparcie dla przedsiębiorców.
  Propozycja przedłużenia udzielania pomocy na 2021  która wydłużyła możliwość stosowania środków pomocowych.
  Data wejścia w życie przepisów tarczy branżowej
  Regulacje dotyczące dofinansowania do wynagrodzenia pracowników oraz dotacji zaczną obowiązywać po upływie 3 dni od momentu publikacji treści tarczy branżowej w Dzienniku Ustaw. Z kolei przepisy dotyczące zwolnienia z płacenia składki ZUS oraz dodatkowego świadczenia postojowego wejdą w życie po upływie 14 dni od ich publikacji w Dzienniku Ustaw.

  Więcej informacji tutaj