Obsługa podmiotów gospodarczych przez Urzędy Skarbowe w 2021 roku.

Od 2021 roku zmienia się obsługa podmiotów gospodarczych przez Urzędy Skarbowe.
Największych podatników obsłuży jeden urząd skarbowy – I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.
Zgodnie z projektem dokonana zostanie koncentracja obsługi podmiotów z całego kraju, które prowadzą działalność o największej skali (tj. przychód/obrót netto przekraczający 50 mln euro) przez I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie,
Obsługę podmiotów o dużej skali działalności (tj. przychód/obrót netto od 3 mln euro do 50 mln euro) oraz przedsiębiorców zagranicznych o dużej skali (tj. przychód/obrót netto od 3 mln euro) zapewni 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych,
Przyjęte rozwiązania to dalsza ewolucja modelu działania wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

Od 1 stycznia 2021 r. wyspecjalizowane urzędy skarbowe. skoncentrują się na obsłudze średnich i dużych firm oraz innych podmiotach ważnych dla gospodarki państwa.

Więcej informacji na stronie.