Duża pula funduszy dla Województwa Podlaskiego w nowej perspektywie

992 mln euro – tyle ma otrzymać województwo podlaskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027. Podlaskie może również liczyć na wsparcie z Programu Polska Wschodnia, którego budżet to aż 2,5 mld euro oraz kontraktu programowego o wartości 7 mld euro. W nowej perspektywie około 60 proc. funduszy z unijnej polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40 proc. otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw. Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na tych samym kryteriach, co poprzednio, między innymi na liczbie ludności i PKB na mieszkańca. Województwo podlaskie ma się czym pochwalić, ponieważ jesteśmy na 3. miejscu pod względem euro na mieszkańca. Województwo podlaskie plasuje sięz 2. najwyższym stosunkiem wartości RPO 2021-2027 do RPO 2014-2020. Obszary, które będą mogły liczyć na wsparcie w nowym programie, to m. in. działalność badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, rozwój konkurencyjności MŚP, efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna, usługi cyfrowe, ochrona różnorodności biologicznej, dziedzictwo kulturowe, edukacja, rewitalizacja, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, aktywizacja społeczna i zawodowa osób biernych zawodowo.

Więcej informacji na stronie