Prezydent Łomży zarządził kolejne covidowe ulgi dla przedsiębiorców

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego, przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność w lokalach użytkowych stanowiących własność miasta, mogą ubiegać się o obniżenie stawek czynszu. Ulga przysługuje w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2021 r., a stosowny wniosek zainteresowani najemcy powinni złożyć do 1 marca 2021 r.

Z prośbą o wsparcie do prezydenta Łomży zwrócili się kupcy z Miejskiej Hali Targowej  oraz inni najemcy miejskich lokali. Podkreślają oni, że to trudny czas na prowadzenie działalności gospodarczej w związku z ograniczeniami wprowadzonymi ze względu na pandemię koronawirusa. Poinformowali także, że nie wszyscy mogą korzystać ze wsparcia rządowego i wielu z nich bez pomocy będzie zmuszonych do zamknięcia swoich działalności.

Prezydent Łomży podkreśla, że dba o lokalnych przedsiębiorców i dostrzega potrzebę ich wsparcia ze strony samorządu. – W czasie pandemii powinniśmy być solidarni z osobami, które tracą możliwość zarobkowania bądź też mają ją ograniczoną. Dlatego podejmujemy działania, ratujące miejsca pracy naszych mieszkańców – dodaje prezydent Mariusz Chrzanowski informując o czasowej obniżce stawek czynszów najemcom miejskich lokali, którzy odczuwają negatywne skutki pandemii.

Zarządzenie Prezydenta dotyczy tych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu pandemii i związanych z nią obostrzeń.  Ulga przysługuje od 1 lutego 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. i wynosi 50% stawki czynszu ustalonej w umowie obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Obejmuje tylko najemców miejskich lokali, dlatego też prezydent apeluje do prezesów spółdzielni mieszkaniowych i innych zarządców nieruchomości o wprowadzenie zniżek dla najemców pomieszczeń znajdujących się w ich zasobach, którzy zmagają się z trudnościami ze względu na pandemiczne ograniczenia.

Pisemne wnioski w sprawie obniżenia stawek czynszu  należy składać do 1 marca 2021 r.  w Urzędzie Miejskim w Łomży (Stary Rynek 14), administracji Miejskiej Hali Targowej (ul. gen. Sikorskiego 176A) lub drogą elektroniczną na adres mailowy ratusz@um.lomza.pl w formie skanu. Wniosek można pobrać —>TUTAJ<—

Warto dodać, że to nie jedyne wsparcie, jakie w dobie pandemii objęło łomżyńskich przedsiębiorców. Od połowy marca do końca kwietnia u.br., najemcy miejskich lokali, którzy w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, mogli liczyć na 99-procentowe zniżki stawek czynszu. Bonifikata w wysokości 50 procent przysługiwała z kolei  przedsiębiorcom, których  działalność uległa znacznemu ograniczeniu. Ulgi zostały przedłużone na kolejne 3 miesiące, w ramach tak zwanego Łomżyńskiego Pakietu Antykryzysowego.