ZUS – Jednolity plik ubezpieczeniowy

Obecnie jednym z najważniejszych projektów ZUS jest cyfryzacja i wprowadzenie Jednolitego Pliku Ubezpieczeniowego. Celem tego projektu jest znaczne odciążenie przedsiębiorców dzięki Jednolitemu Plikowi Ubezpieczeniowemu jako podstawowemu narzędziu komunikacji płatników z ZUS. Urząd weźmie na siebie ciężar i odpowiedzialność za rozliczanie składek przez firmy. Rozliczenia ulegną automatyzacji w wyniku czego zredukowana zostanie  liczba błędów i nadużyć oraz kontroli, a tym samym ryzyko ponoszone w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy będą mieli pewność swoich rozliczeń z ZUS bez konieczności wypełniania stosów papierów.
ZUS chce również  zautomatyzować wypłatę świadczeń, a także ubankowić ich wypłatę. Udostępnione zostaną aplikacje mobilne i płatności mobilne składek, a także nowy portal ZUS na miarę XXI wieku, zintegrowany z platformą gov.pl. Kontakt z ZUS będzie wygodny, intuicyjny, innowacyjny i estetyczny. Pozwoli  klientom na łatwy dostęp do swoich danych i rozliczeń z ZUS oraz na łatwe sprawdzenie, na jakim etapie jest nasza sprawa w tym urzędzie.

Więcej informacji