Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne po nowemu na stałe

Został  opublikowany projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 27 stycznia 2021 roku). Jednym z jego założeń jest wprowadzenie na stałe do polskiego systemu prawa restrukturyzacyjnego tzw. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Nowelizacja prawa restrukturyzacyjnego wprowadzi wiec zdecydowanie nową formułę postępowania o zatwierdzenie układu, w którym majątek dłużnika zostanie objęty co najmniej taką samą ochroną jak w postępowaniu sanacyjnym. Co więcej, nadzorca układu będzie mógł przygotować listę umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa (nowa instytucja prawa restrukturyzacyjnego), co poskutkuje jeszcze głębszą ochroną integralności przedsiębiorstwa dłużnika.

Więcej informacji

Projekt nowelizacji ustawy