Firmy, które ucierpiały z powodu pandemii mogą później przekazać zaliczki na PIT

Do 20 sierpnia firmy z branż, które najbardziej ucierpiały w zw. z COVID-19, będą mogły przekazać zaliczki na podatek i zryczałtowany podatek PIT, pobranych przez płatnika w styczniu bieżącego roku.

Podpisane zostało rozporządzenie przedłużające przekazanie zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek dochodowy PIT. Jak wyjaśnia resort finansów, rozporządzenie w tej sprawie, obejmuje płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19. Dotyczy to m.in. branż: gastronomicznej, rozrywkowej, dbającej o zdrowie fizyczne,  sprzedaży detalicznej i turystycznej.

Rozporządzenie przedłuży do 20 sierpnia 2021 r. termin przekazania zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku, pobranych przez płatnika w styczniu 2021 r. Rozwiązanie to obejmie ok. 90 tys. przedsiębiorców. Ministerstwo wskazało, że przedłużenie terminów dotyczy zaliczek na podatek pobranych przez płatników od przychodów: ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy; od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników; od podatku zryczałtowanego pobranego przez płatników, od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, a także z tytułu  praw autorskich i praw pokrewnych.

Więcej informacji