Kompetencje dla sektorów, III runda – spotkanie informacyjne

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursu „Kompetencje dla sektorów”, które odbędzie się 10 marca 2021 r. o godz. 11.00, w formule online.

Konkurs skierowany jest do następujących podmiotów:

 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców
 • organizacje pracodawców,
 • organizacje samorządu gospodarczego,
 • organizacje związkowe,
 • przedsiębiorcy.

Konkurs jest realizowany w rundach konkursowych.

Celem konkursu jest wsparcie szkoleniowe lub doradcze pracowników przedsiębiorstw działających
w następujących 17 sektorach gospodarki: budowlanym, finansowym, IT, motoryzacyjnym, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, turystycznym, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, nowoczesnych usług biznesowych, komunikacji marketingowej, telekomunikacji, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznym, przemysłu lotniczo-kosmicznego, kompetencji w handlu, usług rozwojowych.

Usługi szkoleniowe lub doradcze muszą być zgodne z rekomendacjami Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Spotkanie informacyjne skierowane jest do podmiotów, które są zainteresowane złożeniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach III rundy konkursowej, która obejmuje wsparcie szkoleniowe lub doradcze dla pracowników przedsiębiorstw z 7 sektorów:

 • budowlanego,
 • motoryzacyjnego,
 • nowoczesnych usług biznesowych,
 • gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji,
 • chemicznego,
 • przemysłu lotniczo-kosmicznego oraz
 • usług rozwojowych.

W ramach III rundy konkursowej wybranych zostanie do dofinansowania maksymalnie 7 projektów (po jednym dla każdego sektora objętego rundą).

Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 90% wartości wydatków kwalifikowanych, a łączna kwota dofinansowania projektów w III rundzie konkursowej wynosi 60 214 115,70 zł.

W dniu transmisji zostanie udostępniony player, w którym będzie można obejrzeć spotkanie.

Więcej informacji

Informacja