Zamień pomysł w dochodowy biznes przy wsparciu Platform Startowych

Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości, zaprasza osoby z całej Polski na spotkanie ONLINE dotyczące wsparcia Platform Startowych dla nowo zakładanych firm na terenie Polski Wschodniej.

Omówione zostaną zasady aplikowania do Platform oraz organizacja procesu inkubacji start-upów.

Wsparcie Platform umożliwia optymalny sposób wejścia na rynek i nie wymaga wnoszenia wkładu własnego.

Spotkanie 09.04.2021, g. 10:00-11:30.

INFORMACJE I ZAPISY:

https://www.parp.gov.pl/index.php?option=com_parpevents&view=details&id=1370

Spotkanie z udziałem Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, animatora platformy Hub of Talent 2.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja!

Pytania dotyczące spotkania można kierować do Organizatora drogą e-mailową na adres: p.karpinska@fzt.org.pl lub telefoniczną: 604 526 507.